Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het nader verslag Wet betaalbare huur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het nader verslag Wet betaalbare huur