(No) Flat Future

(No) Flat Future (PDF | 38 pagina's | 3,0 MB)

In deze publicatie vindt u een ontwerp voor de herontwikkeling van een stempel van vier naoorlogse laagbouwflats. Kernpunt van het ontwerp is dat er uitgegaan wordt van 'wat je al hebt'; de bestaande casco's blijven grotendeels staan en er wordt gebruik gemaakt van afvalproducten en restmaterialen.

Deze publicatie is bedoeld voor woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke projectontwikkelaars, architecten en studenten bouwkunde en bevat de volgende onderwerpen:

  • van idee tot uitvoering;
  • ontwerpen;
  • resultaten;
  • overwegingen en leerpunten;
  • praktijkvoorbeelden.

Datum van uitgave: 2007 / Agentschap NL / bestelcode: 2KPDB0802