Nota naar aanleiding van het nader verslag Wet betaalbare huur

Minister De Jonge (BZK) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het nader verslag over het wetsvoorstel wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enig andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur).

Nota naar aanleiding van het nader verslag Wet betaalbare huur