Onderzoek voorwaarden huisvesting aandachtsgroepen

In dit onderzoek wordt een totaalbeeld van de huisvestingsopgave geschetst. Om daartoe te komen wordt inzichtelijk gemaakt wat in grote lijnen de aanvullende wensen zijn bij de verschillende aandachtsgroepen.

Onderzoek voorwaarden huisvesting aandachtsgroepen