Grondposities voor sociale huur

Dit onderzoek heeft als doel beleidsalternatieven in kaart te brengen om woningcorporaties beter in positie te krijgen om sociale huurwoningen te realiseren.

Grondposities voor sociale huur