Stappenplan voor huurders

Als u een woning gaat huren, komt daar veel bij kijken. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Volg bij het huren van een huis daarom de volgende stappen. 

Stap 1: controleer de prijs van huur, borg, service- en bemiddelingskosten

Stap 2: bekijk uw huurcontract en de informatie die uw verhuurder aan u geeft

U maakt met uw verhuurder schriftelijke afspraken over de huur van een woning. Als u mondelinge afspraken maakt, moet de verhuurder deze afspraken schriftelijk bevestigen. Dit geldt voor alle huurovereenkomsten die zijn aangegaan vanaf 1 juli 2023.

Ook moet de verhuurder u schriftelijk informatie geven over:

  • het gebruik van de woning;
  • wanneer de verhuurder uw woning in mag (alleen met uw toestemming, tenzij er sprake is van een noodsituatie);
  • de verschillende soorten huurovereenkomsten met de bijbehorende huur- en huurprijsbescherming; 
  • wat u kunt doen als de woning gebreken heeft;
  • waar u terechtkunt met vragen over de woning;
  • waar u terechtkunt als u er niet samen met uw verhuurder uitkomt (het gemeentelijk meldpunt, de Huurcommissie of de kantonrechter); 
  • de hoogte en terugbetaling van de borg;
  • een overzicht van de gerekende servicekosten (dit moet ieder jaar);
  • de puntentelling van de woning (vanaf 1 januari 2025).   

Extra informatie voor Europese arbeidsmigranten

Komt u vanuit een Europees land naar Nederland om hier tijdelijk te werken? En biedt uw werkgever u ook woonruimte aan? Dan moet uw werkgever u informatie over uw woonruimte op papier geven in een taal die u begrijpt. Dit geldt niet voor de huurovereenkomst. Deze overeenkomst mag in het Nederlands.

Ook moet uw arbeidscontract los staan van uw huurcontract. Dat betekent dat u niet hoeft te verhuizen als uw baan stopt. Dit geldt voor huurcontracten die zijn ingegaan na 1 juli 2023.

Stap 3: controleer of u recht heeft op huurtoeslag

U heeft mogelijk recht op huurtoeslag. Controleer dat op toeslagen.nl.

Stap 4: kom in actie als u er niet uitkomt met uw verhuurder

Bent u het niet eens met uw verhuurder? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u verschillende stappen zetten.