Stappenplan voor huurders

Er komt veel bij kijken als u een woning huurt. U wilt bijvoorbeeld niet te veel huur betalen. Daarnaast moet de woning in goede staat zijn en blijven. Wilt u alles goed regelen? Volg dan de volgende stappen.  

Stap 1: bepaal of u een sociale huurwoning heeft. Of een vrije sector woning.

Ga na of uw woning binnen sociale huur valt. Of de vrije sector. Dit verschil is belangrijk. Want er gelden voor deze woningen verschillende rechten en plichten. Een sociale huurwoning heeft bijvoorbeeld een maximale huurprijs. In 2022 is deze € 763,47. Voor een woning in de vrije sector is geen maximale huurprijs. 

Stap 2: controleer of u recht heeft op huurtoeslag

U heeft mogelijk recht op huurtoeslag. Controleer dat bij de Belastingdienst.

Stap 3: bekijk uw huurcontract

U maakt met uw verhuurder afspraken. Deze afspraken staan in het huurcontract. Of ze zouden er moeten staan. Houdt uw verhuurder zich niet aan de afspraken? Dan heeft u een document om op terug te vallen.

Stap 4: controleer de prijs van uw huur

Controleer of uw huur past bij de kwaliteit  uw woning. Betaalt u te veel? Vraag dan uw verhuurder om verlaging van de huur.

Let op: huurt u een vrijesectorwoning?  Laat dan uw beginhuur controleren door de Huurcommissie. Dat kan als u nog geen 6 maanden huur betaalt. Van een sociale huurwoning kunt u altijd  de huurprijs laten controleren.

Stap 5: bent u het niet eens met uw verhuurder? Maak bezwaar.

Bent u het niet eens met een beslissing van uw verhuurder? Bijvoorbeeld over de huurverhoging of het onderhoud. Maak dan bezwaar bij uw verhuurder. Wordt u het samen niet eens? Dan moet u andere stappen nemen.

U heeft een sociale huurwoning:

Schakel de Huurcommissie in.

U heeft een huurwoning in de vrije sector:

Komt u er niet uit met uw verhuurder over de jaarlijke huurvergoging? Of huurverhoging na woningverbetering? Schakel de huurcommissie in