Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken?

Slecht onderhoud van uw sociale huurwoning meldt u bij uw verhuurder. Dat kan een woningcorporatie zijn of een andere verhuurder. De verhuurder heeft 6 weken om het op te lossen. Doet hij dat niet? Vraag dan de Huurcommissie om de huur tijdelijk te verlagen.

Meld slecht onderhoud bij verhuurder

Heeft u bijvoorbeeld last van tocht, vochtproblemen, lekkages of schimmel. Meld slecht onderhoud eerst bij uw verhuurder. Stuur een e-mail of schrijf een brief waarin u op een rij zet welke gebreken er zijn. En waarin u uw verhuurder vraagt deze gebreken binnen 6 weken te repareren. Bewaar zelf een kopie. Is het probleem dringend? Vraag dan uw verhuurder om spoed.

Vraag Huurcommissie om huur tijdelijk te verlagen

Repareert uw verhuurder de gebreken aan uw huurwoning niet? Of reageert hij niet op uw e-mail of brief? Vraag dan aan de Huurcommissie om uw huur tijdelijk te verlagen.

De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen onderhoudsgebreken te verhelpen. Dat kunnen alleen de gemeente en de rechter. Maar de Huurcommissie kan wel de huur van sociale huurwoningen tijdelijk verlagen als een verhuurder ernstige onderhoudsgebreken niet verhelpt.

Alleen verlaging huur bij erg slecht onderhoud

Het slechte onderhoud moet ernstig zijn. Alleen dan verlaagt de Huurcommissie de huur.In de Gebrekencheck kunt u zien of het achterstallig onderhoud ernstig genoeg is om de Huurcommissie in te schakelen. 

Huurcommissie doet uitspraak over verlaging van huur

Binnen 4 maanden doet de Huurcommissie uitspraak. Mogelijk heeft de Huurcommissie meer tijd nodig voor een uitspraak. Dan laat zij u weten wanneer deze komt.

De commissie verlaagt de huur tijdelijk tot 20%, 30% of 40% van de bestaande huurprijs. Hoe ernstiger het slechte onderhoud, hoe meer er van de huur afgaat.

Startdatum tijdelijke verlaging huur

Is de Huurcommissie het met u eens? Dan verlaagt zij de huur. Met ingang van de eerste dag van de maand nadat u het verzoek deed.
Het bedrag dat u te veel betaalde vraagt u terug aan de verhuurder. Dat kan pas na de uitspraak van de Huurcommissie.

Is het slechte onderhoud aangepakt? Dan betaalt u weer de oude huur. Dit gaat in op de 1e dag van de maand nadat de onderhoudsgebreken zijn verholpen.

Na aanpak nog steeds slecht onderhoud

Is er volgens u nog steeds slecht onderhoud na de aanpak? Meld dit dan bij uw verhuurder. Uw verhuurder vraagt dan de Huurcommissie of de aanpak voldoende was om de huur weer te verhogen.

Uitleg in eenvoudige taal: klacht over onderhoud

Zie ook de uitleg in eenvoudige taal op Steffie.nl: ik heb een klacht over het onderhoud.