Hoe krijg ik tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken?

Slecht onderhoud van uw sociale huurwoning meldt u bij uw verhuurder. De verhuurder heeft 6 weken om het op te lossen. Doet hij dat niet? Vraag dan de Huurcommissie om de huur tijdelijk te verlagen.

Meld slecht onderhoud bij verhuurder

Slecht onderhoud meldt u eerst bij uw verhuurder. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief Melding gebreken aan woning. Deze staat op de website van Het Juridisch Loket. Bewaar altijd een kopie van de brief.

Vraag Huurcommissie om huur tijdelijk te verlagen

Pakt uw verhuurder het slechte onderhoud niet binnen 6 weken op? Vraag dan aan de Huurcommissie om uw huur tijdelijk te verlagen.

Alleen verlaging huur bij erg slecht onderhoud

Het slechte onderhoud moet ernstig zijn. Alleen dan verlaagt de commissie de huur. In het Gebrekenboek Huurcommissie leest u wanneer slecht onderhoud ernstig is.

Huurcommissie doet uitspraak over verlaging van huur

Binnen 4 maanden doet de Huurcommissie uitspraak. Mogelijk heeft de commissie meer tijd nodig voor een uitspraak. Dan laat zij u weten wanneer deze komt.

De commissie verlaagt de huur tijdelijk tot 20%, 30% of 40%. Hoe ernstiger het slechte onderhoud, hoe meer er van de huur afgaat.

Startdatum tijdelijke verlaging huur

Is de Huurcommissie het met u eens? Dan gaat de verlaging van de huur in. Op de eerste dag van de maand. Dit gebeurt nadat u het verzoek deed.

Het bedrag dat u te veel betaalde vraagt u terug aan de verhuurder. Dat kan pas na de uitspraak van de Huurcommissie.

Is het slechte onderhoud aangepakt? Dan betaalt u weer de oude huur. Dit gaat in op de 1e dag van de maand.

Na aanpak nog steeds slecht onderhoud

Is er volgens u nog steeds slecht onderhoud na de aanpak? Meld dit dan bij uw verhuurder. Hij vraagt dan de Huurcommissie of de aanpak voldoende was.