Hoe zorg ik ervoor dat de verhuurder slecht onderhoud aanpakt?

Neem eerst contact op met uw verhuurder bij slecht onderhoud. Komt u er samen niet uit? Neem dan andere stappen. Vraag bijvoorbeeld verlaging van de huur aan via de Huurcommissie. Woont u in een vrije sectorwoning? Stap dan naar de rechter. Als u er met uw verhuurder niet uitkomt.

Onderhoudsklachten sociale huurwoning

Slecht onderhoud eerst bij verhuurder melden

U heeft bijvoorbeeld last van tocht, vochtproblemen, lekkages of schimmel. Meld slecht onderhoud eerst bij uw verhuurder. Verstuur de brief Melding gebreken aan woning (gebrekenbrief). Dit kan met een geschreven brief of een e-mail. Bewaar zelf een kopie.

De verhuurder krijgt 6 weken de tijd om in ieder geval te reageren. En als het kan de problemen op te lossen. Is het probleem dringend? Vraag dan uw verhuurder om spoed.

Tijdelijke huurverlaging aanvragen bij slecht onderhoud

U heeft uw klachten gemeld. Uw verhuurder krijgt 6 weken om te reageren. Of om het slechte onderhoud aan te pakken.

Gebeurt er niks in die 6 weken? Vraag dan de Huurcommissie om hulp. Dat kan als u in een sociale huurwoning woont. Lees meer over tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken.

Huur alleen lager  bij ernstige onderhoudsgebreken

De Huurcommissie verlaagt de huur alleen als de onderhoudsgebreken ernstig genoeg zijn.

Zie het Gebrekenboek Huurcommissie. Daarin leest u welke onderhoudsklachten de commissie ernstig vindt.

Klacht over onderhoud woning melden bij uw gemeente

Slecht onderhoud aan uw woning? Meld uw klacht ook bij uw gemeente. Volgens de gemeente moet uw huurwoning voldoen aan het Bouwbesluit.

Is de gemeente het eens met uw klacht? En voldoet de woning niet (meer) aan het Bouwbesluit? Dan moet de verhuurder de woning repareren. Burgemeester en Wethouders (B en W) sturen de verhuurder hierover een brief. Dit heet ook wel een gemeentelijke aanschrijving.

Repareert de verhuurder de woning niet? Dan laat de gemeente dat doen. De kosten zijn dan voor de verhuurder.

Meer informatie? Ga naar uw gemeente. Vraag naar de dienst Bouw- en Woningtoezicht (of Bouwen en Wonen).

Met uw klacht over onderhoud woning naar de rechter

De rechter kan de verhuurder dwingen om het slechte onderhoud te repareren. Doet de verhuurder dit niet? Dan krijgt de verhuurder een boete van de rechter.

U kunt de rechter ook vragen het huurcontract aan te passen. Doe dit binnen 6 maanden na de gebrekenbrief.

Voor advies gaat u naar het Juridisch Loket.

Zelf onderhoud woning uitvoeren op kosten verhuurder

Wilt u het onderhoud of de reparaties zelf (laten) uitvoeren? Dat kan op 2 manieren:

  1. De rechter geeft u toestemming. De kosten die u maakt zijn voor de verhuurder.
  2. U doet het onderhoud of de reparaties zelf. Op kosten van de verhuurder. Dus zonder dat de rechter hier aan te pas komt. Overleg dit wel eerst met de verhuurder.

Onderhoudsklachten vrijesectorwoning: naar rechter als verhuurder niets doet

Huurt u een woning in de vrije sector? En doet de verhuurder niets aan het onderhoud? Stap dan naar de rechter. Als u er niet uitkomt met de verhuurder.

Er is 1 uitzondering. Bekijk hiervoor uw huurcontract. Staat daarin dat u bij een meningsverschil naar de Huurcommissie stapt? Zo ja, doe dat dan.