Hoe zorg ik ervoor dat de verhuurder slecht onderhoud aanpakt?

Neem eerst contact op met uw verhuurder bij slecht onderhoud. Komt u er samen niet uit? Neem dan andere stappen. Zoals de klacht melden bij uw gemeente.

Slecht onderhoud eerst bij verhuurder melden

U heeft bijvoorbeeld last van tocht, vochtproblemen, lekkages of schimmel. Meld slecht onderhoud eerst bij uw verhuurder. Stuur een e-mail of schrijf een brief waarin u op een rij zet welke gebreken er zijn. En waarin u uw verhuurder vraagt deze gebreken binnen 6 weken te repareren. Bewaar zelf een kopie. Is het probleem dringend? Vraag dan uw verhuurder om spoed.

Wat gebeurt er nadat u de e-mail of brief heeft verstuurd? 

Repareert uw verhuurder de gebreken aan uw huurwoning niet? Of reageert hij niet op uw e-mail of brief? Bij ernstige gebreken kunt u de Huurcommissie inschakelen. In de Gebrekencheck kunt u zien of het achterstallig onderhoud ernstig genoeg is om de Huurcommissie in te schakelen. 

Afdwingen onderhoud: klacht over onderhoud woning melden bij uw gemeente

Slecht onderhoud aan uw woning? Meld uw klacht ook bij uw gemeente. Volgens de gemeente moet uw huurwoning voldoen aan het Bouwbesluit.

Is de gemeente het eens met uw klacht? En voldoet de woning niet (meer) aan het Bouwbesluit? Dan moet de verhuurder de woning repareren. Burgemeester en Wethouders (B en W) sturen de verhuurder hierover een brief. Dit heet ook wel een gemeentelijke aanschrijving.

Repareert de verhuurder de woning niet? Dan laat de gemeente dat doen. De kosten zijn dan voor de verhuurder.

Meer informatie? Ga naar uw gemeente. Vraag naar de dienst Bouw- en Woningtoezicht (of Bouwen en Wonen).

Afdwingen onderhoud: met uw klacht over onderhoud woning naar de rechter

De rechter kan de verhuurder dwingen om het slechte onderhoud te repareren. Doet de verhuurder dit niet? Dan krijgt de verhuurder een boete van de rechter.

U kunt de rechter ook vragen het huurcontract aan te passen. Doe dit binnen 6 maanden na de gebrekenbrief.

Voor advies gaat u naar het Juridisch Loket.

Zelf onderhoud woning uitvoeren op kosten verhuurder

Wilt u het onderhoud of de reparaties zelf (laten) uitvoeren? Dat kan op 2 manieren:

  1. De rechter geeft u toestemming. De kosten die u maakt zijn voor de verhuurder.
  2. U doet het onderhoud of de reparaties zelf. Op kosten van de verhuurder. Dus zonder dat de rechter hier aan te pas komt. Overleg dit wel eerst met de verhuurder.

Tijdelijke huurverlaging aanvragen bij slecht onderhoud van sociale huurwoning

U heeft uw klachten bij uw verhuurder gemeld. Uw verhuurder krijgt 6 weken om te reageren. Of om het slechte onderhoud aan te pakken.

Gebeurt er niks in die 6 weken? Vraag dan de Huurcommissie om hulp. Dat kan als u in een sociale huurwoning woont. De Huurcommissie kan de verhuurder niet tot onderhoud dwingen. Dat kunnen alleen de gemeente of de rechter (zie hierboven). Maar de Huurcommissie kan wel de huur tijdelijk verlagen, tot de onderhoudsgebreken verholpen zijn. Dat kan als u in een sociale huurwoning woont. Lees meer over tijdelijke huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken.

Uitleg in eenvoudige taal: klacht over onderhoud

Zie ook de uitleg in eenvoudige taal op Steffie.nl: ik heb een klacht over het onderhoud.