Hoe praat ik mee over beslissingen van de verhuurder van mijn woning?

U huurt een woning in een groep of een blok van woningen. Bijvoorbeeld in een flat. U kunt meepraten over de beslissingen van uw verhuurder. Dat kan in een bewonerscommissie. Of in een huurdersorganisatie.

Organisatie van huurders

In de volgende gevallen praat u mee over beslissingen van de verhuurder:

 • U huurt een woning in een groep van woningen. Bijvoorbeeld een rijtjeshuis of een blok. De woning is van een woningcorporatie.
 • U huurt een woning van een commerciële verhuurder. Deze verhuurder verhuurt 25 of meer woningen.

U praat mee in een bewonerscommissie. Of in een huurdersorganisatie.

De regels staan in de Wet op het overleg huurders verhuurder.

Huurders praten mee over praktische zaken

Een bewonerscommissie praat namens de huurders over praktische zaken. Bijvoorbeeld:

 • (groot) onderhoud;
 • schoonmaak.

Overleg tussen huurder en verhuurder

Een huurdersorganisatie heeft iets meer te zeggen. En praat namens alle huurders van 1 of meer verhuurders. Huurdersorganisaties overleggen met de verhuurder(s). Bijvoorbeeld over:

 • huurverhoging;
 • aanwijzing van woningen;
 • (groot) onderhoud;
 • verkoopplannen;
 • kosten voor schoonmaak.

Huurdersorganisaties praten ook mee in het overleg tussen verhuurder(s) en gemeenten.

Rechten van huurders bij beslissingen verhuurder

Als huurder heeft u in een bewonerscommissie en huurdersorganisatie de volgende rechten:

 • Informatierecht
  Uw verhuurder moet u informeren over zijn plannen en beslissingen. Bijvoorbeeld over het onderhoud of huurverhoging.
 • Overlegrecht
  U overlegt minimaal 1 keer in het jaar met uw verhuurder. En vaker als het nodig is. Bijvoorbeeld bij belangrijke beslissingen van verhuurder(s).
 • Adviesrecht
  U heeft recht om uw verhuurder advies te geven over een beslissing.
 • Agenderingsrecht
  Voor elk overleg mag u onderwerpen op de agenda zetten.

Een huurdersorganisatie heeft ook recht op een kostenvergoeding. Bijvoorbeeld om een ruimte te huren voor het overleg.

Meningsverschillen voorleggen aan Huurcommissie of rechter

Zijn de huurders en verhuurder(s) het niet eens met elkaar? Bewonerscommissies of huurdersorganisaties gaan met een meningsverschil naar de Huurcommissie. Deze doet een uitspraak.

Is 1 van de partijen het niet eens met de uitspraak? Partijen leggen dan het meningsverschil voor aan de kantonrechter.