Kan ik bezwaar maken als de verhuurder de huur van mijn woning opzegt?

Uw verhuurder mag niet zonder reden de huur van uw woning opzeggen. U moet het hiermee eens zijn. Is dat niet het geval, dan maakt u bezwaar. De rechter doet dan een uitspraak.

Brief verhuurder over opzeggen huur

De verhuurder laat het u weten als hij de huur opzegt. Dit kan in een aangetekende brief.

Alleen met een goede reden zegt uw verhuurder de huur op.

Eens met opzeggen huur

Bent u het eens met het opzeggen van de huur? Meld dit binnen 6 weken in een brief aan uw verhuurder. Als u huisgenoten heeft, melden zij dit ook in een brief aan de verhuurder.

Uw verhuurder stopt de huur pas als u en de andere bewoners het hier mee eens zijn.

Bezwaar maken tegen opzeggen huur

Bent u het niet eens met uw verhuurder die de huur opzegt? Meldt dit binnen 6 weken in een brief aan uw verhuurder. Als u huisgenoten heeft, melden zij dit ook in een brief aan de verhuurder.

Gebruik hiervoor een voorbeeldbrief bezwaar tegen opzeggen huur. De brief staat op de site van Het Juridisch Loket.

Kantonrechter doet uitspraak over opzeggen huur

Als de verhuurder het oneens is met uw bezwaar gaat hij naar de kantonrechter. Hij probeert u dan via de rechter uit de woning zetten. De rechter doet uitspraak.

Advies van Het Juridisch Loket over opzeggen huur

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.