Mag mijn verhuurder de huur opzeggen van mijn woning?

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft. Of een tijdelijk huurcontract.

Redenen voor verhuurder om huur op te zeggen

In de volgende gevallen mag de verhuurder de huur opzeggen:

 • U loopt achter met betaling huur
  U betaalt al 1 of meer maanden geen huur. Mogelijk stapt uw verhuurder naar de rechter. Hij eist dan om het huurcontract direct te stoppen.

 • U geeft overlast in uw huurwoning
  Bijvoorbeeld geluidsoverlast. Mogelijk stapt uw verhuurder naar de rechter. Hij eist dan om het huurcontract direct te stoppen.

 • Verhuurder wil na periode weer terug in woning (diplomatenclausule)
  U heeft een huurcontract met diplomatenclausule. Dat betekent dat de verhuurder na een periode weer terugkeert in zijn woning. En dat u er dan uit moet. Hij heeft daarover duidelijke afspraken met u gemaakt in het huurcontract.

 • Verhuurder heeft woning zelf nodig
  Bijvoorbeeld na een scheiding.

 • U bent tegen wijziging huurcontract
  U bent het niet eens met veranderingen in het huurcontract. Bijvoorbeeld met een hogere huur na groot onderhoud.

 • Bouwplannen op plek van uw woning
  Uw verhuurder bouwt op de plek van uw woning iets anders. De gemeente moet dit wel eerst goedkeuren.

 • U huurt een hospitawoning
  Uw verhuurder heeft extra geldige redenen om het contract op te zeggen.

 • U heeft een doelgroepencontract
  Uw verhuurder heeft extra geldige redenen om het contract op te zeggen.

Uw rechten bij huur opzeggen door verhuurder

Uw verhuurder kan in de meeste gevallen niet zomaar uw huur stopzetten. Uw verhuurder moet zich aan uw rechten houden als hij de huur opzegt. Uw rechten hangen af van:

 • Soort woning. Bijvoorbeeld een woning met een eigen voordeur. Of een kamer bij een hospita. 
 • Voor hospita geldt een extra opzeggingsgrond.
 • Tijdelijk huurcontract. De opzegtermijn is minimaal 1 maand. Dat geldt alleen als de huurder eerder wil opzeggen dan de afgesproken einddatum. Het contract eindigt automatisch op de afgesproken einddatum. Daar is geen opzegging voor nodig. De verhuurder moet de huurder wel tijdig (niet eerder dan drie maanden en niet later dan één maand voor de einddatum) schriftelijk informeren dat de huur eindigt.
 • Vast huurcontract. De opzegtermijn is 3 tot 6 maanden. Afhankelijk van hoe lang u in uw woning woonde.

Wilt u weten welke rechten u heeft als uw verhuurder de huur opzegt? Kijk op de site van het Juridisch Loket.

Advies van Het Juridisch Loket over opzeggen huur

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.