Welke regels gelden als ik een woning aan een bepaalde doelgroep verhuur?

Uw woonruimte kan een bestemming hebben. Uw woning moet dan beschikbaar blijven voor de verhuur aan een bepaalde doelgroep. Denk aan jongeren, studenten, ouderen, gehandicapten en grote gezinnen. Mensen die buiten deze doelgroep vallen mogen hier niet wonen.

Woning is bestemd voor verhuur aan doelgroep

Verlaat uw huurder een woning die volgens het huurcontract met de vertrekkende huurder bestemd is voor een bepaalde doelgroep? Dan moet de nieuwe huurder ook tot die doelgroep behoren. Is de woning bijvoorbeeld bestemd voor studenten? Dan moet de nieuwe huurder ook weer een student zijn.

De mogelijke doelgroepen:

 • Jongeren;
 • Studenten/promovendi;
 • Ouderen;
 • Gehandicapten;
 • Grote gezinnen.

Modelcontracten voor doelgroepen

De regels en voorwaarden staan in de modelcontracten voor de verhuur aan verschillende doelgroepen. Deze vindt u op de site van platform 31. In de modelcontracten staan bijvoorbeeld de regels voor de duur van het contract. En ook voor het opzeggen door zowel u als uw huurder.

Opzeggen huur aan doelgroepen door verhuurder

Als de huurder niet meer behoort tot de doelgroep van de woning, kan u de huur opzeggen. De opzegtermijn voor u als verhuurder is afhankelijk van het aantal jaren dat een huurder in uw woning woont. Het minimum is 6 maanden. Dit geldt voor alle doelgroepen. Let op, bij een contract voor jongeren mag u de huur pas opzeggen na minimaal 5 jaar. Of 7 jaar als het contract verlengd is.

Stemt uw huurder niet schriftelijk met de opzegging in? Dan moet u de rechter vragen de huur te beëindigen. De rechter gaat dan uw opzegging toetsen.

Opzeggen huur woning doelgroepen door huurder

De opzegtermijn voor de huurder is minimaal 1 maand. En maximaal 3 maanden. Dit is afhankelijk van de termijn waarop de huurder de huur betaalt. Betaalt de huurder per maand? Dan is er ook een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt voor alle doelgroepen.

Regels verhuur aan jongeren (tot 28 jaar)

Duur contract is minimaal 5 jaar, met de mogelijk tot verlenging met 2 jaar.

Regels verhuur aan studenten/promovendi (campuscontract)

U mag de huurder jaarlijks om een bewijs voor inschrijving opleiding of promotie vragen. De huurder moet deze binnen 3 maanden kunnen laten zien. Anders mag u de huur opzeggen.

Regels verhuur aan grote gezinnen (8 of meer personen)

Doelgroepwoningen voor grote gezinnen mag u verhuren aan huishoudens van 8 of meer personen. U mag de huurder na verloop van tijd vragen om een afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP), om te kijken of het gezin nog een groot gezin is. Kinderen verlaten immers na verloop van tijd de ouderlijke woning. Een gezin is nog een groot gezin als het gezin nog uit minimaal 5 personen bestaat.

Levert de huurder dit bewijs niet binnen 3 maanden aan? Of bestaat het gezin nog maar uit 4 of minder personen? Dan mag u de huur opzeggen.

Regels voor opzeggen huur aan gehandicapten

U mag de huur aan een gehandicapte alleen opzeggen als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Er komt een andere gehandicapte in de woning wonen.
 • Geen van de huidige bewoners is gehandicapt, of niet meer.
 • De woning is bij de bouw ingericht of bestemd voor iemand met een handicap.
 • Of de woning is na de bouw met wettelijke financiële steun aangepast voor iemand met een handicap.
 • De vertrekkende huurder moet een andere passende woonruimte kunnen verkrijgen.

Regels voor opzeggen huur aan ouderen

Opzeggen is mogelijk als aan alle volgende punten is voldaan:

 • Er komt een andere oudere in de ouderenwoning wonen. Een ouderenwoning is een woning die onderdeel is van een complex van zelfstandige woningen dat bij de bouw al is ingericht en bestemt voor ouderen.
 • Geen van de huidige bewoners is een oudere.
 • De vertrekkende huurder moet wel andere passende woonruimte kunnen verkrijgen. Het gaat hier om ouderen die in een zelfstandige ouderenwoning wonen.