Kan ik huurtoeslag krijgen?

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en hoe u woont. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan voorwaarden. Wat de voorwaarden voor huurtoeslag zijn, leest u op de site van toeslagen.nl.

Eerst geen recht op huurtoeslag, maar nu wel

Controleer altijd goed of u recht heeft op huurtoeslag. Misschien had u in het verleden nog geen recht op huurtoeslag. Maar de voorwaarden voor huurtoeslag kunnen nu anders zijn. Hierdoor kunt u nu wel recht hebben op huurtoeslag. 

Ook uw persoonlijke situatie kan gewijzigd zijn:

  • Uw inkomen is lager geworden.
  • De samenstelling van uw huishouden is anders. U woont bijvoorbeeld met minder huisgenoten. 

Is uw persoonlijke situatie veranderd? Ook dan heeft u mogelijk recht op huurtoeslag.

Wilt u weten of u recht heeft? Maak dan een proefberekening voor toeslagen op toeslagen.nl.

Huurtoeslag aanvragen met Mijn toeslagen

U kunt huurtoeslag online aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. De huurtoeslag van 2023 kunt u tot en met 1 september 2024 aanvragen. 

U hoeft de toeslag maar 1 keer aan te vragen. Daarna krijgt u de huurtoeslag ieder jaar vanzelf, zolang u aan de voorwaarden voor huurtoeslag voldoet.

Hoogte huurtoeslag

Hoeveel huurtoeslag u krijgt, verschilt. Onder andere de hoogte van uw inkomen en de huurprijs die u betaalt spelen mee in de berekening van de huurtoeslag.

Op de site van toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken van de hoogte van uw huurtoeslag.

Vereenvoudiging van de huurtoeslag

Het kabinet heeft in februari 2023 het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel wil de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:

  • de leeftijdsgrens voor huurtoeslag verlagen van 23 naar 21 jaar; 
  • de maximum huurgrenzen afschaffen als voorwaarde voor huurtoeslag;
  • de subsidie voor servicekosten afschaffen;
  • de maandelijkse eigen bijdrage verhogen met € 4.