Kan ik huurverlaging krijgen als de WOZ-waarde minder meetelt bij de puntentelling van mijn huurwoning?

Sinds 1 mei 2022 telt de WOZ-waarde minder mee bij de puntentelling van uw huurwoning. U kunt berekenen wat deze aanpassing in het puntenstelsel betekent voor uw huur (met de huurprijscheck van de Huurcommissie). 

Huurcommissie vragen om huurprijs te checken

Huurt u in de vrije sector? Dan kunt u tijdens de eerste 6 maanden van uw huurcontract de Huurcommissie vragen de hoogte van uw huur te beoordelen

Huurt u in de sociale sector? Dan kunt u ook na de eerste 6 maanden van uw huurcontract de Huurcommissie vragen de hoogte van uw huur te beoordelen

WOZ-maatregel moet helpen om sociale huurwoningen betaalbaar te houden

De WOZ-maatregel moet voorkomen dat sociale huurwoningen te duur worden. In sommige grote steden dreigt de huur van sociale huurwoningen zo snel te stijgen, dat ze in de vrije sector gaan vallen. Het puntenstelsel moet huurder juist beschermen tegen extreme huurprijzen. Door de WOZ tot maximaal een derde mee te tellen in de puntentelling, wil het kabinet ervoor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen blijven. Sociale huurwoningen hebben maximaal een huur van € 879,66 (huurgrens in 2024). In 2023 was de maximale huur voor sociale huurwoningen € 808,06.