Mag mijn verhuurder inkomensgegevens aanvragen voor de huurverhoging?

U woont in een zelfstandige sociale huurwoning. Uw verhuurder mag de Belastingdienst vragen of uw huishoudinkomen hoog genoeg is om uw huur extra te verhogen. Het bedrag van uw inkomen krijgt uw verhuurder niet te zien.

Inkomenscategorie beschermt uw privacy bij huurverhoging

Uw verhuurder kan geen misbruik maken van uw inkomensgegevens. Hier hoeft u niet bang voor te zijn. De wet beschermt uw privacy. Het precieze bedrag van uw (gezamenlijk) inkomen krijgt uw verhuurder niet te zien.

Wil uw verhuurder een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen aan zijn huurders? Dan vraagt hij uw inkomenscategorie op bij de Belastingdienst. Hij krijgt dan een indicatie van uw huishoudinkomen. Daarin staat niet uw inkomensbedrag. Alleen 1 van de volgende meldingen:

  1. Uw (gezamenlijk) inkomen valt in de inkomenscategorie ‘lager inkomen’. Uw verhuurder mag dan geen inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen. 
  2. Uw (gezamenlijk) inkomen valt in de categorie ‘(hoger) middeninkomen’. Uw verhuurder mag u dan een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen van maximaal € 50. Hij moet de verklaring waarin staat dat uw huishoudinkomen in de categorie ‘(hoger) middeninkomen’ valt meesturen bij zijn huurverhogingsvoorstel.
  3. Uw (gezamenlijk) inkomen valt in de categorie ‘hoog inkomen’. Uw verhuurder mag u dan een inkomensafhankelijke hogere huurverhoging voorstellen van maximaal € 100. Hij moet de verklaring waarin staat dat uw huishoudinkomen in de categorie ‘hoog inkomen’ valt meesturen bij zijn huurverhogingsvoorstel.

Zie voor de inkomensgrenzen van de verschillende inkomenscategorieën de pagina Wat is de maximale huurverhoging in 2023?

Alleen inkomensgegevens aanvragen voor zelfstandige woningen

Uw verhuurder mag alleen inkomensgegevens aanvragen voor zelfstandige woningen. Dit zijn:

  • eengezinswoning (vrijstaande woning, hoekwoning, tussenwoning);
  • appartement;
  • portiekwoning;
  • maisonnette;
  • galerijflat.

Huurt u geen zelfstandige woning? Maar bijvoorbeeld een kamer, woonwagen of standplaats? Dan mag de verhuurder geen inkomensgegevens van u aanvragen bij de Belastingdienst.

Inkomens aanvragen bij huurverhoging vrijesectorwoning

Woont u in een vrijesectorwoning? Dan mag uw verhuurder geen inkomensgegevens van u aanvragen bij de Belastingdienst. Doet hij dit wel? Dan meldt u dit bij de Belastingdienst. Dit gaat via een brief. Deze stuurt u naar:

Belastingdienst/Centrale administratie
t.a.v. Team Juridisch Advies en Klachten
Postbus 9047
7300 GJ Apeldoorn

Advies van Het Juridisch Loket over inkomensgegevens bij huur

Neem contact op met Het Juridisch Loket voor advies.