Welke rechten en plichten heb ik als huurder?

Als huurder moet u zich aan regels houden. U moet bijvoorbeeld de huur op tijd betalen. Maar u heeft ook rechten. Zoals recht op huurbescherming.

Regels waar huurders zich aan moeten houden

Als u een huis huurt, houdt u zich aan het volgende:

 • U betaalt op tijd de huur. In het huurcontract staat hoe hoog de huur is. En op welke dag van de maand u de huur betaalt.
 • U gebruikt de woning als een ‘goede huurder’. U repareert zelf kleine reparaties. Of u geeft geen overlast.

Rechten voor huurders

Als huurder heeft u recht op:

 • Huurbescherming. Dit voorkomt dat uw verhuurder zomaar de huur stopzet. Huurt u tijdelijk een woning dan heeft u minder huurbescherming. De verhuurder kan niet tussentijds de huur opzeggen. Maar wel als de afgesproken tijd van de huur voorbij is.
 •  Huurprijsbescherming. U heeft recht op huurprijsbescherming als u woont in of op een:
  • sociale huurwoning;
  • kamer;
  • woonwagen;
  • woonwagenstandplaats.

   Het maakt dan niet uit of u een contract heeft voor onbepaalde tijd. Of een contract voor tijdelijke huur. In beide gevallen heeft u recht op huurprijsbescherming. 

   Uw huurprijs mag u laten controleren door de Huurcommissie. Het gaat dan om de prijs die u bij de start van de huur betaalt. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet u de huurprijscheck wel binnen de eerste 6 maanden doen. Voor sociale huurwoningen kunt u de check ook later doen. 
 • Woonplezier, zodat u ongestoord geniet van uw woning. Niet dat uw verhuurder bijvoorbeeld zomaar uw woning binnenkomt. Of dat hij het gebouw waar u woont niet opknapt.
 • Huurtoeslag. Hier heeft u alleen recht op als u aan de voorwaarden voldoet. Uw inkomen en huur mogen bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Bekijk dan de voorwaarden voor huurtoeslag bij de Belastingdienst. 

Advies voor huurders

Heeft u als huurder vragen, bijvoorbeeld over:

 • (buren)overlast;
 • slecht onderhoud van uw woning;
 • uw huurcontract.

Neem dan contact op met Het Juridisch Loket of de Huurcommissie.