Welke rechten en plichten heb ik als huurder?

Als huurder moet u zich aan regels houden. U moet bijvoorbeeld de huur op tijd betalen. Maar u heeft ook rechten. Zoals recht op huurbescherming.

Regels waar huurders zich aan moeten houden

Als u een huis huurt, houdt u zich aan het volgende:

 • U betaalt op tijd de huur. In het huurcontract staat hoe hoog de huur is. En op welke dag van de maand u de huur betaalt.
  Let op: betaalt u niet op tijd? Dan is uw verhuurder verplicht uw betalingsachterstand te melden bij de gemeente. De verhuurder moet u wel eerst om toestemming vragen.
 • U gebruikt de woning als een ‘goede huurder’. U repareert zelf kleine reparaties. En u geeft geen overlast.
   

Rechten voor huurders

Als huurder heeft u recht op:

 • Huurbescherming. Dit voorkomt dat uw verhuurder zomaar de huur stopzet. Huurt u tijdelijk een woning? Dan heeft u minder huurbescherming. De verhuurder kan niet tussentijds de huur opzeggen, maar wel als de afgesproken tijd van de huur voorbij is.
 • Huurprijsbescherming. U heeft recht op huurprijsbescherming als u woont in of op een:
  • sociale huurwoning;
  • middenhuurwoning (als uw contract op of na 1 juli 2024 is afgesloten); 
  • kamer;
  • woonwagen;
  • woonwagenstandplaats;

   Het maakt voor alle hierboven genoemde soorten woningen dan niet uit of u een contract heeft voor onbepaalde tijd. Of een contract voor tijdelijke huur. In beide gevallen heeft u recht op huurprijsbescherming. 

   Uw huurprijs mag u laten controleren door de Huurcommissie. Het gaat dan om de prijs die u bij de start van de huur betaalt. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet u de huurprijscheck wel binnen de eerste 6 maanden doen. Voor sociale huurwoningen, kamers en woonwagens/standplaatsen kunt u de check ook later doen. Net als voor middenhuurwoningen waarvan het contract op of na 1 juli 2024 is ingegaan.
 • Woonplezier, zodat u ongestoord geniet van uw woning. Niet dat uw verhuurder bijvoorbeeld zomaar uw woning binnenkomt. Of dat hij het gebouw waar u woont niet opknapt.
 • Huurtoeslag. Hier heeft u alleen recht op als u aan de voorwaarden voor huurtoeslag voldoet. Uw inkomen en huur mogen bijvoorbeeld niet te hoog zijn. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? Bekijk dan de voorwaarden voor huurtoeslag bij de Belastingdienst. 

Goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 zijn huurders beter beschermd tegen discriminatie en intimidatie, een te hoge borg en onredelijke servicekosten. De verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen en de huurder informeren over bijvoorbeeld zijn rechten en plichten. Daarnaast mogen verhuurbemiddelaars geen dubbele bemiddelingskosten vragen. Lees alle nieuwe regels voor goed verhuurderschap.

Gemeenten kunnen een verhuurder bij ongewenst gedrag een boete of een waarschuwing geven. Bijvoorbeeld bij discriminatie, intimidatie, een te hoge waarborgsom of onredelijke servicekosten. U kunt zich bij uw gemeente melden als u problemen heeft met uw verhuurder.

Advies voor huurders

Heeft u als huurder vragen? Bijvoorbeeld over (buren)overlast, slecht onderhoud van uw woning of uw huurcontract?

Neem dan contact op met uw gemeente, Het Juridisch Loket of de Huurcommissie.