Waarom betaal ik servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen en die te maken hebben met wonen. Bijvoorbeeld voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester. U betaalt ook kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit.

Elke maand servicekosten betalen

U betaalt elke maand kosten voor services die te maken hebben met de huurwoning. Bijvoorbeeld voor:

  • werkzaamheden van de huismeester;
  • schoonmaak en reparaties;
  • gebruik van meubels.

Aan het begin van het huurcontract moet de verhuurder u informeren over de servicekosten.

Apart betalen voor gas, water en elektriciteit

Gas, water en elektriciteit vallen niet altijd onder de kosten voor service. U betaalt deze dan apart. Deze heten de nutsvoorzieningen. Hier horen ook de kosten bij om uw woning warm te houden. Hiervoor heeft u dan een eigen meter.

Kale huur of all-in huur

Soms vallen de kosten voor service onder de huur. Dat geldt ook voor de kosten van gas, water en elektriciteit. Dit heet dan de all-in huur. Is dat niet het geval, dan is het kale huur.

Wilt u weten of u te veel huur betaalt? Dat is lastig te bepalen bij een all-in huur. Vraag daarom uw verhuurder om de all-in huur te splitsen.

Jaarlijks overzicht kosten bovenop de huur

U krijgt elk jaar een overzicht van de kosten. Kosten voor service. En voor gas, water en elektriciteit. Dit overzicht moet u uiterlijk op 1 juli ontvangen.

Dat overzicht krijgt u van uw verhuurder. Hierop ziet u of te veel of te weinig betaald heeft. En of u geld terugkrijgt of iets moet bijbetalen.

Heeft u geen overzicht ontvangen? Klopt het overzicht niet? Of bent u het ergens niet mee eens? Dan neemt u contact op met het meldpunt van uw gemeente of met de Huurcommissie.

Verhuurder verandert servicepakket

Verandert uw verhuurder het servicepakket voor een aantal huurders gezamenlijk? Dit kan alleen als 70% van de huurders het goed vindt. Denk aan kosten voor een huismeester of portiekreiniging.

Verandert er iets in het pakket dat niet voor alle huurders geldt? Bijvoorbeeld voor huurders die een onderhoudsservice-abonnement hebben. Of een gemeubileerde woning. Dan moeten alleen deze huurders het eens zijn met de veranderingen.

Bent u het niet eens met de veranderingen? Neem dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.