Wat moet ik weten als ik mijn huis of kamer wil onderverhuren?

U mag niet uw gehele woning onderverhuren. Dat is wettelijk verboden. U mag als huurder wel een kamer van uw woning onderverhuren. Maar alleen als niet in het huurcontract staat dat u dat niet mag doen.

Illegale onderverhuur

De verhuurder stopt uw huurcontract via de rechter bij illegale onderverhuur. U heeft dan ondanks wettelijk verbod uw gehele woning onderverhuurd. Of een kamer in uw woning onderverhuurd, ondanks verbod daarop in het huurcontract. U moet dan ook een schadevergoeding aan uw verhuurder betalen.

Heeft u de gehele woning onderverhuurd? Dan wordt de onderhuurder de huurder van de woning. Uw verhuurder zet het huurcontract dat u met de onderhuurder heeft gesloten als zijn verhuurder voort. Dat is de onderhuurderbescherming.

Heeft u een kamer in uw woning onderverhuurd? Dan moet de kamerhuurder de kamer verlaten als uw huurcontract voor de woning eindigt. Kamerhuurders hebben geen onderhuurderbescherming.

Een onderhuurder is niet strafbaar bij illegale onderverhuur. Lees meer over de rechten van onderhuurders op de website van Juridisch Loket. 

Inkomstbelasting bij onderverhuur

Als u een deel van uw huurwoning tijdelijk verhuurt, heeft dat meestal geen gevolgen voor uw inkomstenbelasting. U moet dan wel een normale huur ontvangen voor het deel van de woning dat u onderverhuurt. Een normale huur is een bedrag waarin, naast de huur, een vergoeding zit voor bijvoorbeeld energieverbruik. Lees meer over inkomstenbelasting bij onderverhuur van een kamer op de website van de Belastingdienst.

Berekening huurtoeslag bij verhuur van kamer(s)

Verhuurt u 1 of meer kamers aan een onderhuurder? Dan telt zijn inkomen niet mee bij de berekening van uw huurtoeslag. U moet de huurovereenkomst binnen 4 weken doorsturen naar de Belastingdienst.