Ik wil een woning huren. Mag mijn verhuurder een waarborgsom vragen?

Ja, de verhuurder mag een waarborgsom (ook wel borg genoemd) vragen. De waarborgsom mag vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Dat heeft de rechter bepaald.

Zorg voor bewijs van betaling

Vraag om een kwitantie of bewijs van betaling van de waarborgsom. Of betaal de waarborgsom via een overboeking van uw bank. Dan kunt u later bewijzen dat u een waarborgsom hebt betaald. En hoe hoog het bedrag was. 

Waarborgsom geeft verhuurder zekerheid

Een waarborgsom geeft de verhuurder zekerheid dat hij aan het einde van de huur niet achterblijft met onbetaalde huur. Of met kosten voor het verhelpen van schade aan de woning die door de huurder is veroorzaakt. Want de verhuurder mag met (een deel van) de waarborgsom niet betaalde huur of door u veroorzaakte schade compenseren.

Ook kan het voorkomen dat de huurder de woning niet netjes of niet volgens afspraak heeft achtergelaten. En dat de verhuurder dan kosten moet maken om de woning netjes te maken voor de volgende huurder. In dat geval mag de verhuurder zijn gemaakte kosten aftrekken van de waarborgsom voordat hij die terugbetaalt. Maar let op: dit geldt niet voor gewone slijtage en schade als gevolg van slecht onderhoud waarin hij zelf nalatig is geweest. 

Te hoge waarborgsom: weigeren, of naar de gemeente of rechter

Als de verhuurder een te hoge waarborgsom vraagt, kunt u 3 dingen doen:

  1. U kunt weigeren om de waarborgsom te betalen. Houd er dan rekening mee dat u de woning niet krijgt.
  2. U kunt de waarborgsom betalen en dit achteraf melden bij de gemeente. De gemeente kan een boete opleggen aan de verhuurder. Het is dan niet zeker dat u het te veel betaalde bedrag terugkrijgt.
  3. U kunt de waarborgsom betalen en achteraf aan de rechter vragen om de waarborgsom te verlagen. Als de rechter de waarborgsom verlaagt, moet de verhuurder terugbetalen wat u te veel hebt betaald.

Verhuurder moet waarborgsom terugbetalen na einde huur

De verhuurder moet de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huur aan u terugbetalen. Hij hoeft geen rente over de waarborgsom aan u te betalen. 

Verhuurder mag sommige kosten verrekenen met de waarborgsom

De verhuurder mag alleen de volgende 4 kosten verrekenen met de waarborgsom:

  • Achterstallige huur
  • Servicekosten
  • Schade aan de huurwoning die voor de rekening van de huurder is
  • Energieprestatievergoeding

Andere kosten, zoals administratiekosten, mogen niet verrekend worden met de waarborgsom. Bij verrekening met de waarborgsom krijgt u het resterende bedrag binnen 30 dagen na beëindiging van de huur terug.  

De verhuurder is verplicht u als huurder schriftelijk te informeren over een verrekening op de waarborgsom. Hiervoor moet hij u een volledige kostenspecificatie sturen.

Als de verhuurder de waarborgsom niet terugbetaalt

Weigert de verhuurder na het einde van de huur de waarborgsom terug te betalen? Schrijf dan een brief waarin u de waarborgsom terugvraagt. U kunt hiervoor de voorbeeldbrief gebruiken op de site van Het Juridisch Loket. Die brief kunt u ook gebruiken als de verhuurder bij het terugbetalen van de waarborgsom een te hoog bedrag heeft afgetrokken. Weigert de verhuurder dan nog steeds? Vraag het geld dan terug via de rechter.

Maak goede afspraken over oplevering woning

Als huurder kunt u een aantal stappen ondernemen om te voorkomen dat de verhuurder uw waarborgsom onterecht inhoudt. Vraag vóór het einde van de huur na hoe u de woning moet opleveren. En zorg ervoor dat de verhuurder bij de woningoplevering een zo volledig mogelijk rapport over de staat van de woning schrijft. Het helpt als u aanwezig bent tijdens de oplevering van de woning. Controleer achteraf of er een datum, naam en handtekening op het rapport staan genoteerd.

Maakt de verhuurder of woningopzichter geen rapport voorafgaand aan de oplevering? Neem dan zelf foto’s van de woning en schrijf eventuele gebreken op papier. Stuur uw foto’s en beschrijving  ruim voor de oplevering door aan de verhuurder. 

Juridisch Loket: advies over waarborgsommen en oplevering

Voor gratis juridisch advies over waarborgsommen, het opleveren van de huurwoning en geld terugvragen via de rechter kunt u naar Het Juridisch Loket