De waarde van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Dit rapport bevat een advies over de (verdere) implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). MVI leidt niet alleen tot meer duurzaamheid. Het kan ook leiden tot lagere kosten over de hele levenscyclus van een product. Het rapport bevat casussen die laten zien hoe dit kan werken.