Geheimhouding bij Rijksaanbestedingen

Sommige aanbestedingen van het Rijk kunnen geheim of vertrouwelijk zijn. Dat heeft gevolgen over de uitvoering van de opdracht.

Bij een geheime of vertrouwelijke opdracht wordt informatie of materiaal gebruikt dat als staatsgeheim is gerubriceerd, of van vitaal belang is verklaard. Personeel van een ingehuurd bedrijf krijgt dan inzage in gerubriceerde informatie of moet met vitaal materiaal werken.

Geheime opdrachten niet openbaar aanbesteed

Zeer vertrouwelijke opdrachten kunnen geheim worden verklaard. Deze opdracht wordt dan niet openbaar aanbesteed. Over deze opdracht wordt rechtstreeks met een bepaalde leverancier onderhandeld.

Deel opdracht is vertrouwelijk

Het kan ook zijn dat bij de uitvoering van een gedeelte van de opdracht vertrouwelijkheid in acht moet worden genomen. In dat soort gevallen moeten de leverancier en zijn medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Dit gebeurt voorafgaand aan de offerteaanvraag.