Geheimhouding bij Rijksaanbestedingen

Sommige aanbestedingen van het Rijk kunnen geheim of vertrouwelijk zijn. Dat heeft gevolgen voor de uitvoering van de opdracht. Bij geheime of vertrouwelijke opdrachten zijn er staatsgeheimen of extreem belangrijke informatie in het spel.

Geheime opdrachten niet openbaar aanbesteed

De Rijksoverheid kan zeer vertrouwelijke opdrachten geheim verklaren. Voor deze opdracht vindt dan geen openbare aanbesteding plaats. Over deze opdracht gaat de Rijksoverheid meteen met een leverancier onderhandelen.

Deel opdracht is vertrouwelijk

Soms is slechts een gedeelte van de opdracht vertrouwelijk. In dat soort gevallen moeten de leverancier en zijn medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Dit gebeurt voorafgaand aan de offerteaanvraag.