Hoe het Rijk inkoopt

Het Rijk heeft 19 inkooppunten. Inkopers, aanbestedingsjuristen, categorie- en contractmanagers werken hier samen. Hierdoor kan het Rijk met kennis van vraag en aanbod inkopen.

Hoe het Rijk inkoopt

Inkooppunten

Binnen het Rijk zijn er 19 inkooppunten. Ministeries, uitvoeringsdiensten (Belastingdienst) en baten-lastendiensten (Centraal Justitieel Incasso Bureau) hebben een eigen inkooppunt. Of ze maken gebruik van een gezamenlijk inkooppunt.

Inkopen via contract en aanbesteding

De inkoop gaat via een contract. Als er geen contract is, doet het inkooppunt een aanbesteding. Het inkooppunt beoordeelt de inschrijvingen van de verschillende leveranciers op:

  • prijs;
  • kwaliteit;
  • maatschappelijke impact.

Nadat het contract gesloten is, beheert het inkooppunt dit ook. Het inkooppunt zorgt dat de partijen zich aan het contract houden.

Rijksonderdelen bestellen zelf diensten en producten binnen bestaande overeenkomsten.

Inkoopopdrachten samenvoegen

De inkooppunten kunnen er ook voor kiezen om opdrachten van verschillende dienstonderdelen samen te voegen in 1 contract. Zo kan het voordeliger zijn om bedrijfskleding voor Defensie, brandweer, en de rechtspraak in 1 contract aan te besteden. Zo kan het Rijk efficiënter en goedkoper inkopen. En meer maatschappelijke impact hebben.

Taken categoriemanager bij inkoop producten of diensten

Het Rijk werkt met 22 categoriemanagers. De categoriemanager onderzoekt voor zijn groep goederen of diensten de inkoopbehoefte van de ministeries. Ook brengt hij de markt in kaart, zodat hij op de hoogte blijft van de laatste mogelijkheden. De categoriemanager zorgt voor inkoopcontracten waar de andere ministeries gebruik van kunnen maken. Hierbij houdt de categoriemanager rekening met maatschappelijk verantwoord inkopen.

Integer inkopen

Het Rijk koopt naar verhouding en objectief in. Ook discrimineert het Rijk daarbij niet en is transparant. Het Rijk houdt zich bij inkopen aan de wetten en regels. Een andere belangrijke waarde is integriteit. De rijksinkoper werkt volgens een gedragscode die geldt voor alle (publieke en private) inkopers.

Kenniscentrum voor andere overheden

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen inkoop. Voor kennisdeling is er het kenniscentrum PIANOo bij het ministerie van Economische Zaken. Dit kenniscentrum bevordert en stimuleert overheidsbreed professioneel inkopen.