App challenge Open inkoopdata

AI Tenderportaal is de winnaar van de App Challenge. Op 14 maart 2024 heeft de jury van de App Challenge Open Inkoop van het Rijk de ingediende voorstellen met met de deelnemers besproken en haar oordeel gevormd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Open State Foundation (OSF) organiseerden deze app challenge.

Het voorstel van AI Tenderportaal

In het voorstel van AI Tenderportaal zag de jury dat kerncriteria uit Rijksaanbestedingen op een goede en duidelijke wijze onder de aandacht worden gebracht van potentiële leveranciers, met specifieke aandacht voor de kleinere bedrijven. Dit draagt bij aan de inkoopstrategie van het Rijk (Inkopen Met Impact). 

De voorgestelde app van AI Tenderportaal heeft de potentie om voor meer doelgroepen nuttig te zijn. Ook doordat het een low/no-code systeem is, waardoor het dashboard makkelijk is aan te passen. Door AI kunnen de gebruikers de data interactief gebruiken.

De jury bestond uit:

 • André Weimar, Chief Procurement Officer Rijk
 • Serv Wiemers, directeur Open State Foundation
 • Peter Specker, manager Inkoopinformatie Rijk.

Ontwikkeling app

OSF, het ministerie van BZK en AI Tenderportaal gaan het winnende ontwerp uitwerken in een werkende applicatie voor alle doelgroepen. Daarna volgt een openbare (waarschijnlijk online) bijeenkomst waarin de app wordt gepresenteerd. Dat zal kort voor de zomervakantie (2024) zijn. 

Wie konden meedoen aan de app challenge?

Ondernemers, startups, vernieuwers van de overheid, datajournalisten, zelfstandige developers, hackers, en opendataliefhebbers konden meedoen aan de app challenge.

Vragen en antwoorden over de inschrijving

U vindt vragen en antwoorden over de inschrijving in het verslag van de bijeenkomst.

De app challenge Open inkoopdata

Nederland verbetert het open delen van aanbestedingsdata. En bevordert de toegankelijkheid van deze data. Hierbij staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen we de beschikbare open data gebruiken om de impact, integriteit en effectiviteit van overheidsopdrachten te versterken?

Het ministerie van BZK en OSF zijn op zoek naar nieuwe ideeën om de data over de generieke inkoop (het gezamenlijk inkopen van diensten en producten door de ministeries) te analyseren, monitoren en te gebruiken.

Deelnemers aan de app-challenge konden een projectvoorstel indienen. In het definitieve verslag staat hierover meer informatie. De winnaar ontvangt € 25.000,- ontwikkelbudget.

Openbare data inkoop van het Rijk

De beschikbare, openbare data vindt u via:

Criteria

De criteria staan in het definitieve verslag. Er zijn drie soorten criteria:

 1. de gestelde eisen, bijvoorbeeld dat het voorstel gebruik maakt van de Open Inkoopdata Rijk;
 2. de borging, bijvoorbeeld een goed plan van aanpak;
 3. de wensen, bijvoorbeeld dat het voorstel bijdraagt aan het hergebruik van Open Inkoopdata Rijk.

Tijdlijn

 • Kick-off evenement - 30 november 2023
 • Mogelijkheid tot vragen stellen: 1december 2023 - 5 januari 2024 (gesloten)
 • Indienen van voorstellen - 12 januari 2024 tot en met 5 februari 2024 (gesloten)
 • Beoordeling van de voorstellen: begin maart 2024
 • Bekendmaking winnaar: half maart 2024
 • Presentatie winnend voorstel: (waarschijnlijk) juni 2024

Inkoopstrategie van het Rijk

Via categoriemanagement koopt het Rijk jaarlijks € 4 miljard voor alle departementen in, dit op basis van het kabinetsbeleid 'Inkopen met Impact'. Met deze inkoopstrategie neemt Nederland internationaal het voortouw bij het realiseren van maatschappelijke effecten via de inkoop van het Rijk, zoals duurzaamheid, innovatie en bescherming van mensenrechten door middel van aanbestedingen.