Kick-off Open inkoopdata app challenge 30 november 2023

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Open State Foundation (OSF) organiseren op donderdag 30 november 2023 de kick-off van de Open inkoopdata app challenge. Geïnteresseerden zijn welkom in Amsterdam in de voormalige commandant woning op het marine terrein (Gebouw 001, Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam) van 14:00 uur tot 16:00 uur voor de kick-off. Met na afloop een drankje en een hapje.

Tijdens de kick-off vertellen het ministerie van BZK en de OSF meer over de opzet van de Open inkoopdata app challenge. Bijvoorbeeld welke data er beschikbaar zijn, wat de doelstellingen bij inkoop zijn van het Rijk en welke oplossingen zij hopen te gaan zien.

Wie kunnen meedoen aan de app challenge?

Ondernemers, start-ups, vernieuwers van de overheid, datajournalisten, zelfstandige developers, hackers, en opendataliefhebbers kunnen meedoen aan de app challenge.

Aanmelden voor de kick-off

U kunt zich voor de kick-off aanmelden via contact@openstate.eu. De kick-off is geheel vrijblijvend. Aanmelden voor de kick-off betekent niet dat u bent ingeschreven voor de app challenge.

De open inkoopdata app challenge

Nederland verbetert het open delen van aanbestedingsdata. En bevordert de toegankelijkheid van deze data. Hierbij staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen we de beschikbare open data gebruiken om de impact, integriteit en effectiviteit van overheidsopdrachten te versterken?

Het ministerie van BZK en OSF zijn op zoek naar nieuwe ideeën om de data over de generieke inkoop (het gezamenlijk inkopen van diensten en producten door de ministeries) te analyseren, monitoren en te gebruiken.

U kunt meedoen aan de app-challenge door een projectvoorstel in te dienen. Tijdens de kick-off krijgt u hierover meer informatie. De winnaar ontvangt € 25.000,- ontwikkelbudget.

Rijksinkoopstrategie heeft maatschappelijke effecten

Overheidsopdrachten zijn een van de belangrijkste economische activiteiten van overheden. Alleen al in Nederland wordt voor € 73 miljard aan publieke middelen per jaar uitgegeven. Onder meer aan gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en veiligheid. Via categoriemanagement koopt het Rijk jaarlijks € 4 miljard in op basis van het kabinetsbeleid 'Inkopen met Impact'. Met deze inkoopstrategie neemt Nederland internationaal het voortouw bij het realiseren van maatschappelijke effecten via de rijksinkoop, zoals duurzaamheid, innovatie en bescherming van mensenrechten door middel van aanbestedingen.

Tijdlijn

  • Kick-off evenement - 30 november 2023

  • Aanmelden en indienen van voorstellen - januari 2024 tot en met maart 2024

  • Pitches en bekendmaking winnaar - april 2024

  • Ontwikkeling en ondersteuning - april, mei, juni 2024

  • Lancering en presentatie app - juni 2024