Beslisnota bij Kamerbrief over bekostigingssystematiek met cliëntprofielen in de thuiszorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over bekostigingssystematiek met cliëntprofielen in de thuiszorg (PDF | 2 pagina's | 760 kB)