Mijn kind is ziek, heb ik recht op zorgverlof?

Als uw kind ziek is geworden, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. U meldt het verlof zo snel mogelijk bij uw werkgever.

Zorgverlof voor ziek kind

U kunt kortdurend zorgverlof opnemen voor:

  • uw eigen kind of kind van echtgenoot/geregistreerde partner;
  • uw adoptiekind;
  • een kind van de partner met wie u samenwoont;
  • uw pleegkind (als dit kind volgens de basisregistratie personen bij de gemeente op hetzelfde adres woont).

Wanneer kortdurend zorgverlof

Als u uw zieke kind wilt verzorgen, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat uw kind verzorging nodig heeft. En u bent vanwege de situatie de enige die uw kind zorg kan geven. Kan iemand anders de verzorging op zich nemen, bijvoorbeeld de andere ouder? Dan heeft u geen recht op kortdurend zorgverlof. Ligt uw kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis, dan kunt u meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen. Want uw kind krijgt al verzorging.

Op de eerste ziektedag kunt u voor uw kind calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een kind dat plotseling ziek is geworden op school en dat u moet ophalen. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof is onder andere voor plotselinge situaties die u meteen moet oplossen.

Verlof melden bij uw werkgever

U meldt het verlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Uw werkgever kan u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. U kunt dan bijvoorbeeld een doktersverklaring laten zien.

Andere afspraken zorgverlof in cao

In uw cao of regeling van uw personeelsvertegenwoordiging kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dit zo is, gelden die afspraken. Ook als deze nadelig voor u zijn.