Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen aftrek uitgaven voor specifieke zorgkosten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen aftrek uitgaven voor specifieke zorgkosten