Afschrift brief NZA Onderzoeken zorgverzekeringsmarkt

Afschrift van de brief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Dijkstra (Medische Zorg). De brief gaat over het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de verschillen tussen basiszorgverzekeringen en naar consumentenkeuzes in de zorgverzekeringsmarkt.

Afschrift brief NZA Onderzoeken zorgverzekeringsmarkt