Standpunt over reikwijdte herziening definitieve toeslag op grond artikel 20 Awir

De Kennisgroep Toeslagen heeft een standpunt ingenomen over de reikwijdte van een herziening van een definitieve toeslag op grond van artikel 20 Awir (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen).

Standpunt over reikwijdte herziening definitieve toeslag op grond artikel 20 Awir