Open data: lijst met ministeries

Alle content op Rijksoverheid.nl is gekoppeld aan een specifiek ministerie. De namen van alle ministeries zijn in 1 lijst op te vragen. U kunt ze dan gebruiken om lijsten VAC’s en nieuwsberichten te filteren op ministerie.

Lijst met ministeries opvragen

Vraag de lijst met ministeries op via de url:

https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/ministry

Velden per ministerie

De volgende velden van ministeries kunnen terugkomen in responses en zijn te gebruiken in requests:

Betekenis van de velden per ministerie
Veld Betekenis van het veld
id Ieder ministerie heeft een unieke code.
type Het type informatie, in dit geval ministeries.
title De titel van de informatie over een ministerie.
name De naam van een ministerie.
authorities De wettelijk verantwoordelijke voor de informatie.
lastmodified De datum waarop informatie voor de laatste keer is opgeslagen in het systeem.
canonical De canonical is de URL naar de originele versie van de informatie.
license De informatie over de rechten.
language De taal van de informatie.
location De geografische aanduiding van de informatie.