Open data: nieuwsberichten

Op Rijksoverheid.nl verschijnen elke werkdag nieuwsberichten over het beleid van de Rijksoverheid.

Nieuwsberichten opvragen

Vraag een set met nieuwsberichten op via de url:
https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/news

De lijst filteren op onderwerp

De nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl horen bij een of meer onderwerpen. U kunt alle nieuwsberichten voor 1 bepaald onderwerp opvragen. De onderwerpomschrijving haalt u uit de lijst met onderwerpen. Als een onderwerpomschrijving uit meer dan één woord bestaat, zet u een koppelstreep tussen de afzonderlijke woorden.

Voorbeeld

Zo vraagt u nieuwsberichten bij het onderwerp ‘Asbest’ op:
https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/news/subjects/asbest/

De lijst filteren op ministerie

De nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl horen bij een of meer ministeries. U kunt alle nieuwsberichten voor een bepaald ministerie opvragen. De ministerie-omschrijving haalt u uit de lijst met ministeries.

Voorbeeld

Zo vraagt u nieuwsberichten van het ministerie van Defensie op:
https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/news/ministries/ministerie-van-defensie

Zoek in de (gefilterde) lijst het gewenste nieuwsbericht

Het veld ‘dataurl’ bij het gewenste nieuwsbericht bevat het volledige pad. Vraag hiermee de inhoud van het nieuwsbericht op.

Voorbeeld

Zo vraagt u de inhoud op van het nieuwsbericht: 'Kabinet-Rutte IV beëidigd':
https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/news/c3b177d0-2e57-4884-bc4f-073ab2c237d9

Velden lijst nieuwsberichten

Elk van de nieuwsberichtitems in de lijst van nieuwsberichten bevat de volgende velden:

Betekenis van de velden in de lijst van nieuwsberichten
Veld Betekenis van het veld
canonical De canonical is de URL naar de originele versie van het nieuwsbericht.
id Ieder nieuwsbericht heeft een unieke code.
introduction De introductietekst van het nieuwsbericht.
title De titel van het nieuwsbericht.
type Het type informatie, in dit geval een nieuwsbericht.
dataurl De URL van het nieuwsbericht.
lastmodified De datum waarop het nieuwsbericht voor de laatste keer is opgeslagen in het systeem.
available De datum waarop het nieuwsbericht voor het eerst is aangemaakt in het systeem. Deze datum kan de auteur in het systeem aanpassen.
frontenddate De datum waarop het nieuwsbericht formeel is uitgegeven. Deze datum wordt door de auteur verplicht ingevuld in het systeem. (NB Voor een nieuwsbericht is de ‘frontenddate’ altijd gelijk aan ‘issued’.)
initialdate De datum waarop het nieuwsbericht is aangemaakt in het systeem. Deze datum kan de auteur niet handmatig aanpassen in het systeem (dit is een systeemdatum).

Velden per nieuwsbericht

Een nieuwsbericht bevat de volgende velden:

Betekenis van de velden per nieuwsbericht
Veld Betekenis van het veld
canonical De canonical is de URL naar de originele versie van het nieuwsbericht.
id Ieder nieuwsbericht heeft een unieke code.
introduction De introductietekst van het nieuwsbericht.
title De titel van het nieuwsbericht.
type Het type informatie, in dit geval een nieuwsbericht.
content Tekst uit de contentblokken tekst in het nieuwsbericht.
contentblock Eén contentblok (paragraaf).
paragraphtitle Titel van de paragraaf.
paragraph Tekst in de paragraaf.
authorities De wettelijk verantwoordelijke voor de inhoud van het nieuwsbericht.
subjects De gekoppelde onderwerpen aan het nieuwsbericht.
subjectids Ieder nieuwsbericht heeft een unieke code.
themes De gekoppelde thema’s aan het nieuwsbericht.
organisationalunits De gekoppelde organisatieonderdelen aan het nieuwsbericht.
creators De eindverantwoordelijke voor het creëren van het nieuwsbericht.
licence Informatie over de rechten van het nieuwsbericht.
rightsholders De organisatie die de rechten bezit of beheert van het nieuwsbericht.
language De taal van het nieuwsbericht.
location De geografische aanduiding van het nieuwsbericht.
lastmodified De datum waarop het nieuwsbericht voor de laatste keer is opgeslagen in het systeem.
available De datum waarop het nieuwsbericht voor het eerst is aangemaakt in het systeem. Deze datum kan de auteur aanpassen in het systeem.
frontenddate De datum waarop het nieuwsbericht formeel is uitgegeven. Deze datum wordt door de auteur verplicht ingevuld in het systeem. (NB Voor een nieuwsbericht is de ‘frontenddate’ altijd gelijk aan ‘issued’.)
issued De datum waarop het nieuwsbericht formeel is uitgegeven. Deze datum wordt door de auteur verplicht ingevuld. (NB Voor een nieuwsbericht is de ‘issued’ altijd gelijk aan de ‘frontenddate’)
initialdate De datum waarop het nieuwsbericht is aangemaakt in het systeem. Deze datum kan de auteur niet handmatig aanpassen in het systeem (dit is een systeemdatum).