Open data filteren

U krijgt een meer specifieke response door parameters mee te geven aan een request. U kunt hiervoor 4 parameters gebruiken.

Parameter: ‘lastmodifiedsince’

Met ‘lastmodifiedsince’ vraagt u gegevens op die sinds een bepaalde datum zijn gewijzigd. De datum maakt u op als jjjjmmdd.

Zo vraagt u alle VAC’s op die zijn gewijzigd sinds 1 augustus 2015: https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/faq/lastmodifiedsince/20150801/

Parameter: ‘output’

Met ‘output’ bepaalt u in welke opmaak u de open data krijgt: een XML of JSON.

  • voor een response in XML: ?output=xml
  • voor een response in JSON: ?output=json

Zo vraagt u VAC’s op in XML: https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/faq?output=xml

Parameter: ‘offset’

Met ‘offset’ bepaalt u vanaf welk item in de totale set aan zoekresultaten u resultaten getoond wilt hebben. Geef een getal groter dan 0 op, bijvoorbeeld: ‘?offset=12’

Zo vraagt u VAC’s op vanaf zoekresultaat 12 en hoger: https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/faq?offset=12

Parameter: ‘rows’

Met ‘rows’ geeft u aan hoeveel resultaten u getoond wilt hebben. Het maximum is 200.

Zo vraagt u 125 VAC’s op: https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/faq?rows=125 

Parameters ‘offset’ en ‘rows’ combineren

Om een specifieke reeks uit een dataset op te vragen combineert u de parameters ‘offset’ en ‘rows’.

Bijvoorbeeld: u wilt uit een bepaalde dataset de zoekresultaten 100 tot en met 175 opvragen. Geef dan als input voor de parameter ‘offset’ de waarde 100 en voor de parameter ‘rows’ de waarde 75.

Omvang en weergave van datasets

Standaard krijgt u in de response maximaal 25 resultaten gepresenteerd. Die zijn gesorteerd op datum, met het laatst gewijzigde item onderaan.

Deze sortering wijkt af van de presentatie op de website Rijksoverheid.nl. Daar staan bijvoorbeeld VAC’s in alfabetische volgorde.

Zo zijn de eerste 25 VAC’s op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord
niet dezelfde als de eerste 25 VAC’s die u krijgt via:
https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/faq/subjects/paspoort-en-identiteitskaart/

Wilt u meer dan 25 resultaten opvragen, gebruik dan de parameter ‘rows’. Met ‘rows’ is het maximumaantal items dat u in 1 keer kunt opvragen 200.

Wilt u meer dan 200 resultaten? Combineer dan de parameters 'offset' en 'rows' om het totale aantal items in tranches van 200 op te vragen:

  1. offset=1,rows=200 voor resultaten 1 t/m 200
  2. offset=201,rows=200 voor resultaten 201 t/m 400
  3. etc, etc.