Open data: schoolvakanties

Met de open data van de Nederlandse schoolvakanties kunt u uw eigen toepassingen ontwikkelen. U kunt de data van schoolvakanties bijvoorbeeld op een website of in een applicatie laten zien.

Toon een schoolvakantietabel op uw eigen website via een iframe

U kunt een tabel met schoolvakanties direct op uw eigen website tonen door onderstaande html-code als voorbeeld te gebruiken. De schooljaren in deze code kunt u zelf aanpassen.

<iframe width="640" height="565" src="https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/sources/rijksoverheid/infotypes/schoolholidays/schoolyear/2020-2021?output=html" title="Overzicht schoolvakanties schooljaar 2020 – 2021" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Open data schoolvakanties gebruiken

Ga als volgt te werk om de open data van de schoolvakanties te gebruiken:

Vraag de lijst met schoolvakanties op

https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/sources/rijksoverheid/infotypes/schoolholidays

Hiermee vraagt u de data van alle schoolvakanties op, oplopend in de tijd.

Filter de schoolvakantiedata eventueel op schooljaar

In plaats van alle schoolvakanties, kunt u ook de schoolvakanties van een bepaald schooljaar opvragen. In dat geval breidt u het pad uit met: /schoolyear/jjjj-jjjj

Voorbeeld voor het schooljaar 2020-2021:

https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/sources/rijksoverheid/infotypes/schoolholidays/schoolyear/2020-2021

Gebruik eventueel parameters om de resultaten verder te verfijnen.

U kunt de open data filteren via een aantal parameters.

Bij schoolvakanties is er de extra mogelijkheid om een response in HTML te genereren. Maar dit kan alleen bij een specifiek schooljaar. Voorbeeld:

https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/sources/rijksoverheid/infotypes/schoolholidays/schoolyear/2020-2021?output=html

Daarnaast zijn responses in XML of JSON mogelijk.

Velden per schoolvakantie

De volgende velden kunnen terugkomen in responses en zijn te gebruiken in requests:

 • id*
 • type*
 • canonical*
 • contentblok
 • notice
 • authorities
 • creators
 • license
 • rightsholders
 • language
 • location
 • lastmodified*

* Alleen deze velden krijgt u terug als response als u een lijst met alle schoolvakanties opvraagt. Vraagt u de vakanties van een schooljaar  op, dan bevat de response alle velden.