Open data: schoolvakanties

Met de open data van de Nederlandse schoolvakanties kunt u uw eigen toepassingen ontwikkelen. U kunt de data van schoolvakanties bijvoorbeeld op een website of in een applicatie laten zien.

Open data schoolvakanties gebruiken

Ga als volgt te werk om de open data van de schoolvakanties te gebruiken:

Vraag de lijst met schoolvakanties op

https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/schoolholidays?output=json

Hiermee vraagt u de data van alle schoolvakanties op, oplopend in de tijd.

Filter de schoolvakantiedata eventueel op schooljaar

In plaats van alle schoolvakanties, kunt u ook de schoolvakanties van een bepaald schooljaar opvragen. In dat geval breidt u het pad uit met: /schoolyear/jjjj-jjjj

Voorbeeld voor het schooljaar 2022-2023:

https://opendata.rijksoverheid.nl/v1/infotypes/schoolholidays/schoolyear/2022-2023?output=json

Gebruik eventueel parameters om de resultaten verder te verfijnen.

U kunt de open data filteren via een aantal parameters.

Velden per schoolvakantie

De volgende velden kunnen terugkomen in responses en zijn te gebruiken in requests:

Betekenis van de velden per schoolvakantie
Veld Betekenis van het veld
id Iedere schoolvakantie heeft een unieke code.
type Het type informatie, in dit geval schoolvakantie.
canonical De canonical is de URL naar de originele versie van de informatie.
title Titel contentblok.
schoolyear Datum van het schooljaar.
type Soort vakantie (bijv. kerstvakantie).
regions De regio (bijv. midden).
startdate De startdatum vakantie.
enddate De einddatum vakantie.
notice Een notitie met extra informatie.
authorities De wettelijk verantwoordelijke voor de informatie.
creators De eindverantwoordelijke voor het creëren van de informatie.
license Informatie over de rechten.
rightsholders Organisatie die de rechten bezit of beheert.
language De taal van de informatie.
location De geografische aanduiding van de informatie.
lastmodified De datum waarop de informatie voor de laatste keer is opgeslagen in het systeem.

Alleen de velden id, type, canonical en lastmodified krijgt u terug als response als u een lijst met alle schoolvakanties opvraagt. Vraagt u de vakanties van een schooljaar op, dan bevat de response alle velden.