De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po 2021-2031

Rapport over tussentijdse update van de arbeidsmarktramingen voor het basisonderwijs. Dit rapport volgt op de prognose van de onderwijsarbeidsmarkt van december 2021.