Bijlage Onderbouwing en Evaluatie

Bijlage Onderbouwing en Evaluatie (PDF | 3 pagina's | 207 kB)

Overzicht van:

  • nagestreefde doelen;
  • ingezette beleidsinstrumenten;
  • financiële gevolgen voor het Rijk en maatschappelijke sectoren;
  • doeltreffendheid en doelmatigheid;
  • evaluatie.