Huisregels sociale media

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is graag met u in contact via onze sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram, X (voorheen Twitter) en andere sociale media kanalen.

Reacties en huisregels

Het ministerie informeert via Facebook, X (voorheen Twitter), en andere sociale media kanalen het publiek. OCW beantwoordt ook de inhoudelijke vragen.

U kunt uw meningen, kritische geluiden en opmerkingen via deze platformen met ons delen. Om dit voor iedereen prettig te houden, vragen we u vriendelijk aan de volgende huisregels te houden:

  • Ga netjes met elkaar om op de sociale media kanalen. Bedreigen, schelden, hatelijk gedrag en kwetsen is op de platformen onnodig.
  • Respecteer elkaars mening en privacy. Deel geen publiekelijke en privacygevoelige informatie.
  • Plaatst u meer dan één keer ongepaste berichten op de kanalen? Dan kunnen we u als gebruiker blokkeren.
  • Voldoet uw bericht niet aan deze regels? Dan mogen wij uw bericht verwijderen.

Volg het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op social media