Huisregels sociale media

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is graag met u in contact via onze sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en andere sociale media kanalen.

Reacties en huisregels

Het ministerie informeert via Facebook, Twitter, en andere sociale media kanalen het publiek. OCW beantwoordt ook de inhoudelijke vragen.

U kunt uw meningen, kritische geluiden en opmerkingen via deze platformen met ons delen. Om dit voor iedereen prettig te houden, vragen we u vriendelijk aan de volgende huisregels te houden:

  • Ga netjes met elkaar om op de sociale media kanalen. Bedreigen, schelden, hatelijk gedrag en kwetsen is op de platformen onnodig.
  • Respecteer elkaars mening en privacy. Deel geen publiekelijke en privacygevoelige informatie.
  • Plaatst u meer dan één keer ongepaste berichten op de kanalen? Dan kunnen we u als gebruiker blokkeren.
  • Voldoet uw bericht niet aan deze regels? Dan mogen wij uw bericht verwijderen.

Volg het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op social media