Woordvoerders ministerie van OCW

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Als u de woordvoerder die u zoekt niet kunt bereiken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de directie Communicatie, telefoon +31 70 4123045. Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er altijd een woordvoerder met piket bereikbaar via de meldkamer van het ministerie van OCW, telefoon +31 70 4122490.

Woordvoering minister Van Engelshoven

Michiel Hendrikx, 1e woordvoerder minister Van Engelshoven

+31 6 31749227
m.g.hendrikx@minocw.nl

 • Coördinatie woordvoering minister Van Engelshoven
 • Leraren en lerarenopleidingen
 •  Emancipatie

Jorgen Trommelen, woordvoerder minister Van Engelshoven

+31 6 1503 8098
j.j.trommelen@minocw.nl

 •     MBO
 •     Volwasseneducatie
 •     Cultuur, letteren en bibliotheken
 •     Monumenten

Martijn Kamans, woordvoerder minister Van Engelshoven

+31 6 51290585
m.kamans@minocw.nl

 • Hoger Onderwijs
 • Wetenschapsbeleid

Woordvoering minister Slob

Sander van Dam, 1e woordvoerder minister Slob

+31 6 15038391
s.vandam@minocw.nl

 • Coördinatie woordvoering minister Slob
 • Leraren
 • Lerarenregister
 • Werkdruk
 • Media
 • Archieven
 • Passend onderwijs / thuiszitters

Ilona de Ruijter, woordvoerder minister Slob

+31 6 53252614
i.n.deruijter@minocw.nl

 • Basisonderwijs
 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Curriculumherziening
 • Sociale veiligheid en pesten
 • Leerlingendaling
 • Voortgezet onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Inspectie van het Onderwijs is bereikbaar via telefoon +31 88 6696000. Zie ook de contactgegevens op de website van de Inspectie.

Dienst Uitvoering Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is bereikbaar via +31 50 5999622. Zie ook de contactgegevens op de website van de DUO.

Bezoekadres Directie Communicatie Ministerie OCW

Rijnstraat 50, Den Haag
Postadres
IPC 5600
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Routebeschrijving naar het ministerie.

Wilt u een bewindspersoon uitnodigen voor een bijzondere gelegenheid?