Woordvoerders ministerie van OCW

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij zijn alleen bereikbaar voor journalisten. De woordvoerders nemen geen verzoeken, meldingen, klachten, enzovoort in behandeling en geven deze niet door aan andere afdelingen binnen het ministerie.

Bent u geen journalist en wilt u contact opnemen? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Als u de woordvoerder niet kunt bereiken, kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de directie Communicatie, telefoonnummer 070 412 30 45.

Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er een woordvoerder met piket bereikbaar via de meldkamer van het ministerie van OCW, telefoonnummer 070 412 24 90.

Hoofd Woordvoering, Speeches & Publieke Optredens

Woordvoering minister Eppo Bruins

Joris Schouten, coördinerend woordvoerder (woensdag vrij)

Afwezig: 15 juli t/m 11 augustus

 • Wetenschap

+31 (0)6 46 25 10 05
j.w.schouten@minocw.nl

Nicolette Rodenburg, woordvoerder (vrijdag vrij)

Afwezig: 16 augustus t/m 10 september

 • Mbo
 • Hbo en universiteiten:
  • Internationalisering
  • Studiefinanciering en collegegeld
  • Bekostiging

+31 (0)6 53 20 08 52
n.rodenburg@minocw.nl

Mirjam Keunen, woordvoerder (maandag vrij)

Afwezig: 24 juli t/m 19 augustus

 • Cultuur
 • Media

+31 (0)6 55 42 35 48
m.m.keunen@minocw.nl

Yannick van Riet, woordvoerder (even weken op vrijdag vrij)

Afwezig: 17 juli t/m 11 augustus

 • Hbo en universiteit
  • Sociale veiligheid
  • Studentenprotesten
  • Studentenwelzijn
  • Selectie en BSA
  • Medezeggenschap
  • Lerarenopleiding

+31 (0)6 11 03 87 57
y.vanriet@minocw.nl

Dahran Coban, persvoorlichter

Afwezig: 15 juli t/m 19 juli en 29 juli t/m 2 augustus

+31 (0)6 29 63 78 52
d.coban@minocw.nl

Woordvoering staatssecretaris Mariëlle Paul

Annemieke Kooper, coördinerend woordvoerder (woensdag vrij)

 • Sociale veiligheid

+31 (0)6 52 36 74 65
a.kooper@minocw.nl

Lisa Gaster, woordvoerder (maandag vrij)

Afwezig: 10 september t/m 30 september

 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Nieuwkomersonderwijs
 • Leven lang ontwikkelen

+31 (0)6 52 36 77 69
l.j.gaster@minocw.nl

Jacco Neleman, woordvoerder (donderdagmiddag vrij)

Afwezig: 12 t/m 27 juli en 13 t/m 22 augustus

 • Primair onderwijs
 • Leraren
 • Basisvaardigheden
 • Onderwijskwaliteit

+31 (0)6 52 36 75 34
j.c.neleman@minocw.nl

Martijn Kamans, persvoorlichter (vrijdag vrij bij even weken)

Afwezig: 15 t/m dinsdag 23 juli

 • Emancipatie

+31 (0)6 51 29 05 85
m.kamans@minocw.nl

Corporate woordvoering

Yannick van Riet (even weken op vrijdag vrij) 

Afwezig: 17 juli t/m 11 augustus
+31 (0)6 11 03 87 57
y.vanriet@minocw.nl

Inspectie van het Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Inspectie van de Onderwijsinspectie is bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)88 669 60 00. Zie ook de contactgegevens van de Inspectie.

Dienst Uitvoering Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is bereikbaar via telefoonnummer 050 599 96 22. Zie ook de contactgegevens op de website van de DUO.

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

De regeringscommissaris is onafhankelijk en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over de maatregelen die nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Voor vragen en mediaverzoeken aan de regeringscommissaris kunt u contact opnemen met de woordvoerder, Femke Eisma, f.g.m.eisma@rcgog.nl, telefoonnumer +31 (0) 6 25 68 42 71