Woordvoerders ministerie van OCW

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Als u de woordvoerder die u zoekt niet kunt bereiken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de directie Communicatie, telefoon (070) 412 30 45. Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er altijd een woordvoerder met piket bereikbaar via de meldkamer van het ministerie van OCW, telefoon (070) 412 24 90.

Karin van Eerde, wnd. Directeur Communicatie & Hoofd Woordvoering, Speeches & Protocol

06-15038178
k.vaneerde@minocw.nl

Woordvoering minister Van Engelshoven

Michiel Hendrikx, 1e woordvoerder minister Van Engelshoven

06-31749227
m.g.hendrikx@minocw.nl

 • Coördinatie woordvoering minister Van Engelshoven
 • Leraren en lerarenopleidingen
 • Emancipatie
 • Wetenschapsbeleid

Charlotte Fijnaut, woordvoerder minister Van Engelshoven

06-52367489
c.c.e.fijnaut@minocw.nl

 • MBO
 • Volwasseneducatie
 • Cultuur, letteren en bibliotheken
 • Monumenten

Martijn Kamans, woordvoerder minister Van Engelshoven

06-51290585
m.kamans@minocw.nl

 • Hoger Onderwijs

Woordvoering minister Slob

Sander van Dam, 1e woordvoerder minister Slob

06-15038391
s.vandam@minocw.nl

 • Coördinatie woordvoering minister Slob
 • Leraren
 • Lerarenregister
 • Werkdruk
 • Media
 • Archieven

Ilona de Ruijter, woordvoerder minister Slob

06-53252614
i.n.deruijter@minocw.nl

 • Basisonderwijs
 • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 • Curriculumherziening
 • Sociale veiligheid en pesten
 • Leerlingendaling

Aicha Lubbinge, woordvoerder minister Slob

06-15038401
a.j.lubbinge@minocw.nl

 • Voortgezet onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Thuiszitters
 • Gelijke kansen

Inspectie van het Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Inspectie van het Onderwijs is bereikbaar via telefoon (088) 669 60 00. Zie ook de contactgegevens op de website van de Inspectie.

Dienst Uitvoering Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is bereikbaar via (050) 599 96 22. Zie ook de contactgegevens op de website van de DUO.

Bezoekadres Directie Communicatie Ministerie OCW

Rijnstraat 50, Den Haag
Postadres
IPC 5600
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Routebeschrijving naar het ministerie.

Wilt u een bewindspersoon uitnodigen voor een bijzondere gelegenheid?

Zie ook