Woordvoerders ministerie van OCW

Hieronder vindt u de contactgegevens van de woordvoerders van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij zijn alleen bereikbaar voor journalisten. De woordvoerders nemen geen verzoeken, meldingen, klachten, enzovoort in behandeling en geven deze niet door aan andere afdelingen binnen het ministerie.

Bent u geen journalist en wilt u contact opnemen? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Als u de woordvoerder niet kunt bereiken, kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de directie Communicatie, telefoonnummer 070 412 30 45.

Vanaf vrijdagavond tot en met zondag is er een woordvoerder met piket bereikbaar via de meldkamer van het ministerie van OCW, telefoonnummer 070 412 24 90.

Hoofd Woordvoering, Speeches & Publieke Optredens

Michiel Schulmaijer

070 412 22 71
m.c.schulmaijer@minocw.nl

Woordvoering minister Robbert Dijkgraaf

Joris Schouten, coördinerend woordvoerder (woensdag vrij) 

 • Wetenschap
 • Herdenkingsjaar slavernijverleden

+31 (0)6 46 25 10 05
j.w.schouten@minocw.nl

Jacco Neleman, woordvoerder (donderdagmiddag vrij)

 • Hbo en wo

+31 (0)6 52 36 75 34
j.c.neleman@minocw.nl

Nicolette Rodenburg, woordvoerder (vrijdag vrij)

 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Emancipatie

+31 (0)6 53 20 08 52
n.rodenburg@minocw.nl

Kauthar Bouazzati, persvoorlichter (afwezig op donderdag)

 • Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (NAP)
 • Verzoeken voor interviews

+31 (0)6 25 72 31 13
k.bouazzati@minocw.nl

Woordvoering minister Mariëlle Paul

Ivar Noordenbos, coördinerend woordvoerder (donderdag vrij)

 • Leraren
 • Sociale veiligheid

+31 (0)6 31 75 34 05
i.noordenbos@minocw.nl

Annemieke Kooper, woordvoerder (woensdag vrij)

 • Voortgezet onderwijs 
 • Vmbo en praktijkonderwijs
 • Volwassenenonderwijs
 • Onderwijskwaliteit
 • Basisvaardigheden      

+31 (0)6 52 36 74 65
a.kooper@minocw.nl

Lisa Gaster, woordvoerder (maandag vrij)

 • Primair onderwijs
 • (Voortgezet) speciaal (basis)onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Kansengelijkheid
 • Nieuwkomersonderwijs

+31 (0)6 52 36 77 69
l.j.gaster@minocw.nl

Martijn Kamans, persvoorlichter (vrijdag vrij bij even weken)

 • Verzoeken voor interviews
 • Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

+31 (0)6 51 29 05 85
m.kamans@minocw.nl

Woordvoering staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk

Mirjam Keunen, coördinerend woordvoerder (vrijdag vrij)

 • Media
 • Erfgoed
 • Bibliotheken en archieven
 • Creatieve industrie

+31 (0)6 55 42 35 48
m.m.keunen@minocw.nl

Lilian Jansen, woordvoerder

 • BIS (culturele basisinfrastructuur)
 • Podiumkunsten en beeldende kunst
 • Musea
 • Archeologie
 • Cultuurparticipatie

+31 (0)6 50 09 75 43
lilian.jansen@minocw.nl

Magali Kuils, persvoorlichter (oneven weken op vrijdag vrij)

 • Verzoeken voor interviews

+31 6 25 73 56 94
m.a.kuils@minocw.nl

Corporate woordvoering

Yannick van Riet (even weken op vrijdag vrij) 

 • Organisatie en ambtelijke top

+31 (0)6 11 03 87 57
y.vanriet@minocw.nl

Inspectie van het Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Inspectie van de Onderwijsinspectie is bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)88 669 60 00. Zie ook de contactgegevens op de website van de Inspectie.

Dienst Uitvoering Onderwijs

De afdeling persvoorlichting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is bereikbaar via telefoonummer 050 599 96 22. Zie ook de contactgegevens op de website van de DUO.

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

De regeringscommissaris is onafhankelijk en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over de maatregelen die nodig zijn om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Voor vragen en mediaverzoeken aan de regeringscommissaris kunt u contact opnemen met de woordvoerder, Femke Eisma, f.g.m.eisma@rcgog.nl, telefoonnumer +31 (0) 6 25 68 42 71

Bezoekadres Directie Communicatie ministerie OCW

Rijnstraat 50, Den Haag
Postadres
IPC 5600
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Routebeschrijving naar het ministerie.

Wilt u een bewindspersoon uitnodigen voor een bijzondere gelegenheid?