Bestuurskosten ministerie van Financiën februari 2023

Deze documenten bevatten bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het Ministerie van Financiën.