Documenten - Aukje de Vries

165 documenten over Aukje de Vries

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Antwoorden op Kamervragen over de documentaire Nederlanders in de knel door het rigide vreemdelingenbeleid

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) geeft, mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, antwoord op ...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-06-2022

Bijlagen I bij Kamerbrief over verzoek om lakinstructies POK en Wob

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-06-2022

Beslisnota's concept beleidsbesluit ouders in het buitenland

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beleidsnota | 08-06-2022

Nota over publicatie doorlooptijden behandeling integrale beoordeling

Document waarin de planning van Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) staat beschreven.

Kamerstuk | 03-06-2022

Kamerbrief over verbeteringen herstelproces na herijking aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de uitvoerings- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-06-2022

Kamerbrief over reactie op commissieverzoeken

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) stuurt mede namens de minister van Financiën een reactie op twee ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-06-2022

Kamerbrief vragen wetsvoorstel geen rente bij hervatting invordering toeslagschulden

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen over wetsvoorstel Geen rente bij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-06-2022

Kamerbrief over 3e Voortgangsrapportage Toeslagen 2021 en voorstel voor herijking van de informatievoorziening

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeert de Tweede Kamer over de 3e Voortgangsrapportage Toeslagen 2021 en over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2022

Aanbiedingsbrief bij afschriften reacties op brieven van Ombudsman en Ouderpanel Kinderopvangtoeslagen 

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) biedt de Tweede Kamer afschriften aan van haar reactie op brieven van Nationale ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-06-2022

Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over recente nihilstellingen in de kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) meldt dat de antwoorden op vragen over recente nihilstellingen in de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-05-2022