Agenda begrotingsraad 26 augustus 2021

De agenda toont de onderwerpen die in de begrotingsraad van 26 augustus 2021 zijn besproken.