Aangifte geld en waardepapieren doen bij binnenkomen of verlaten Europese Unie

Komt u de Europese Unie (EU) binnen of verlaat u de EU? En heeft u voor € 10.000 of meer aan liquide middelen bij u? Dan moet u hiervan aangifte doen. Liquide middelen zijn bijvoorbeeld bankbiljetten of munten. U doet aangifte bij de douane in het land waar u de EU binnenkomt of verlaat. Als u via Nederland de EU verlaat of binnenkomt doet u aangifte bij de Nederlandse Douane. Bijvoorbeeld als u vanuit Nederland met een directe vlucht naar Amerika vliegt.

Wanneer aangifte van liquide middelen doen?

De Belastingdienst legt uit wanneer u aangifte moet doen van geld en waardepapieren. U hoeft geen aangifte te doen van liquide middelen als u reist binnen de EU. Bijvoorbeeld van Nederland naar Frankrijk.

Aangifte doen van liquide middelen

U doet aangifte van liquide middelen bij de Douane. Gebruik daarvoor het Aangifteformulier liquide middelen. Dit formulier kunt u downloaden of u kunt erom vragen bij de Douane.

Wetten en regels