Buitengewoon pensioen verzetsdeelnemers Indisch verzet (Wiv)

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u in de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gezeten tijdens de Japanse bezetting. Dit kan met de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv). Ook nabestaanden van omgekomen verzetsdeelnemers kunnen ondersteuning krijgen.

Voorwaarden Wiv

Om als verzetsdeelnemer voor de Wiv in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u blijvende gezondheidsschade hebben overgehouden aan uw deelname aan het verzet. U vindt alle voorwaarden voor de Wiv op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wiv aanvragen

U vraagt de Wiv aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.

Wetten en regels