Buitengewoon pensioen verzetsdeelnemers Indisch verzet (Wiv) aanvragen

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u in de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gezeten tijdens de Japanse bezetting. Dit kan met de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv).

Voorwaarden Wiv

Om als verzetsdeelnemer voor de Wiv in aanmerking te komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u blijvende gezondheidsschade hebben overgehouden aan het verzet. U heeft bijvoorbeeld geestelijke of lichamelijke klachten die in het dagelijks leven voor problemen zorgen. U vindt meer informatie over de Wiv op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wiv aanvragen

U vraagt de Wiv aan bij de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. Ook nabestaanden van omgekomen verzetsdeelnemers kunnen een pensioen aanvragen.

Wetten en regels

Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet