Echtheidsverklaring rijbewijs aanvragen

De RDW beheert het Centraal Rijbewijzenregister. Dit register bevat gegevens over uw rijbewijs, rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Bijvoorbeeld welke motorvoertuigen u mag besturen. U kunt bij de RDW een verklaring opvragen waarin staat dat u met een rijbewijs staat geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Dit is een echtheidsverklaring.

Laatst gecontroleerd op 2 december 2022

Read this information in English

Echtheidsverklaring

De echtheidsverklaring bevat de gegevens van uw rijbewijs. Zoals persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën. De verklaring is in het Engels. U kunt de echtheidsverklaring bijvoorbeeld gebruiken als u verhuist naar een ander land in de Europese Unie (EU). En als u daar een nieuw rijbewijs wilt aanvragen.

Echtheidsverklaring aanvragen

U kunt de echtheidsverklaring aanvragen bij de RDW.

Wetten en regels

Wegenverkeerswet 1994

Reglement rijbewijzen, artikel 145

Heeft u gevonden wat u zocht?