Gezamenlijk ouderlijk gezag voor kind beëindigen

Willen u of uw (ex)partner niet meer beiden zorgen voor uw kind(eren)? Bijvoorbeeld na een scheiding of beëindiging van een relatie? Ga dan naar de rechtbank om het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen. Dit heet ook wel eenhoofdig gezag aanvragen.

Laatst gecontroleerd op 18 juli 2022

Read this information in English

Belang kind staat voorop bij verzoek tot eenhoofdig gezag

Wilt u een verzoek doen tot eenhoofdig gezag? De rechtbank gaat alleen akkoord als dit voor uw kind echt nodig is.

Rechten en verplichtingen van ouders bij eenhoofdig gezag

Is het gezamenlijk ouderlijk gezag beëindigd? Dan neemt de ouder met eenhoofdig gezag alle beslissingen over de opvoeding en verzorging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan school, zorg en kleren.

De andere ouder moet wel nog meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind. Ook heeft de andere ouder recht op omgang met kind. De ouder met gezag moet de andere ouder informeren en overleggen over belangrijke zaken van het kind.

Verzoek tot eenhoofdig gezag

U kunt niet zelf een verzoek tot eenhoofdig gezag doen bij de rechtbank. Dat moet een advocaat voor u doen. Wordt het verzoek tot eenhoofdig gezag toegewezen? Dan geeft de rechtbank het gezag aan 1 van beide ouders. De andere ouder heeft dan geen gezag meer.

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 251a

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 253n

Heeft u gevonden wat u zocht?