Klacht indienen bij klachtencommissie school voor speciaal onderwijs

Heeft u een klacht over een school voor speciaal onderwijs? Bijvoorbeeld over een leerkracht of over een beslissing van het schoolbestuur? Bespreek dat dan eerst met de leerkracht of met de schoolleiding. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Laatst gecontroleerd op 12 oktober 2022

Read this information in English

Uw klacht indienen

U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van de school. In de schoolgids leest u hoe u dit moet doen. U kunt een vertrouwenspersoon op school vragen u te helpen.

Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan kunt u terecht bij een regionale of landelijke klachtencommissie met uw klacht.

Behandeling van uw klacht

De klachtencommissie onderzoekt eerst de klacht. Hierna brengt de commissie advies uit aan het schoolbestuur. Met dit advies kan het schoolbestuur maatregelen nemen.

Wetten en regels

Wet op de expertisecentra, artikel 23

Heeft u gevonden wat u zocht?