Lerarenbeurs voor scholing

Bent u bevoegd leraar? En wilt u een bacheloropleiding of masteropleiding gaan volgen? Dan kunt u mogelijk een lerarenbeurs krijgen. Met deze subsidie kunt u uw opleiding betalen. De beurs is ook beschikbaar voor interne begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers.

Voorwaarden lerarenbeurs

Om een lerarenbeurs te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U ontvangt bijvoorbeeld geen tegemoetkoming voor leraren of studiefinanciering. U vindt alle voorwaarden voor de lerarenbeurs op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met de Voorwaardenhulp lerarenbeurs kunt u controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

Lerarenbeurs aanvragen

U vraagt de lerarenbeurs aan bij DUO. Voor uw aanvraag lerarenbeurs heeft u een DigiD mét sms-controle nodig.

Beperkt budget in 2020

Let op: in 2020 is het budget voor nieuwe aanvragen van de Lerarenbeurs beperkt.

Wetten en regels