Melden van archeologische vondst

Heeft u een archeologische vondst gedaan? Bijvoorbeeld een Romeinse munt? Meld dit dan bij de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Niet alleen als u toevallig iets vindt waarvan u denkt dat het oudheidkundige waarde heeft. Maar ook voor voorwerpen die u met een metaaldetector heeft gevonden.

Read this information in English

Archeologische vondst

Wat is een archeologische vondst? Een waardevol voorwerp dat eeuwenlang verborgen is gebleven. En waarvan de eigenaar niet meer leeft. 

Is uw vondst niet als archeologische vondst bestempeld? Dan mag u de vondst gewoon houden. Gaat het wél om een archeologische vondst? Dan moet u de deze voor de helft delen. Dit doet u met de eigenaar van de grond waarin de schat zat.

Melding doen via vondstmeldingsformulier

U kunt een melding doen door een vondstmeldingsformulier in te vullen. Dit kan op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor archeologen is de melding van uw vondst heel waardevol. Met elke vondst kunnen archeologen de reconstructie van het verleden uitbreiden. Archeologen krijgen zes maanden de kans om de schatvondst gedetailleerd te bestuderen. In ruil hiervoor is de vondst uw bezit.

Moeite met invullen vondstmeldingsformulier

Hebt u moeite met het invullen van het vondstmeldingsformulier? Neem contact op met een archeologisch depot of een ArcheoHotSpot. Of vraag hulp aan een gemeentelijke medewerker op het gebied van archeologie.

Melding doen van zeevaart voorwerp

Vindt u toevallig een zeevaart voorwerp? Bijvoorbeeld een scheepswrak? Of voorwerpen die bij religieuze rituelen in het water zijn achtergelaten? Dan kunt u dit via het meldingsformulier maritieme vondsten melden.

Wetten en regels

Erfgoedwet, artikel 5.10, lid 1

Burgerlijk Wetboek Boek 5, artikel 13

Besluit Erfgoedwet archeologie