Ontheffing leeftijdsgrenzen in speciaal onderwijs aanvragen

Uw kind kan vanaf het 4e jaar naar het speciaal onderwijs. Voor dove of slechthorende kinderen geldt een minimumleeftijd van 3 jaar. Uw kind moet het voortgezet speciaal onderwijs uiterlijk verlaten als het 20 is. U kunt ontheffing van deze minimum- of maximumleeftijd aanvragen. Uw kind mag dan eerder naar school of langer op school blijven.

Laatst gecontroleerd op 4 januari 2022

Read this information in English

Ontheffing minimumleeftijd voor speciaal onderwijs

In sommige gevallen mag uw kind op jongere leeftijd naar school. Bijvoorbeeld als het in het voordeel van uw kind is.

Ontheffing maximumleeftijd voor speciaal onderwijs

De Onderwijsinspectie kan ook ontheffing geven voor de maximumleeftijdsgrens. Bijvoorbeeld omdat een leerling dan de opleiding kan afmaken. Of omdat langer onderwijs de leerling betere kansen biedt op de banenmarkt.

Ontheffing minimumleeftijd of maximumleeftijd aanvragen

Waar vraagt u de ontheffing aan? Dit doet u bij de school waar u uw kind wilt inschrijven. Of waar uw kind al staat ingeschreven. De school neemt dan contact op met de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie bekijkt elk geval apart. Dit om te zien of ontheffing mogelijk is.

Wetten en regels

Wet op de expertisecentra, artikel 39

Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs

Heeft u gevonden wat u zocht?