Registreren als radiozendamateur

Wilt u radiozendamateur worden? Dan moet u zich eerst registreren bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Read this information in English

Examen voor radiozendamateurs

Eerst moet u bij het CBR een examen doen voor radiozendamateurs. Hiermee bewijst u voldoende kennis van techniek en regels te hebben.

Registratie als radiozendamateur

U kunt zich als radiozendamateur registreren bij de RDI.

Wilt u uitzenden met een relaisstation of een bakenstation? Of met een hoger zendvermogen? Dan heeft u een vergunning frequentiegebruik nodig.

Wetten en regels

Frequentiebesluit 2013, artikelen 3, 4 en 5

Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015