Stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Als Nederlander en als EU-burger mag u stemmen voor de gemeenteraad. Tenminste als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt ook voor burgers uit niet EU-landen. Zij moeten dan wel minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond. De gemeenteraadsverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats.

Laatst gecontroleerd op 28 september 2021

Voorwaarden stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.  

  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.  

  • U bent inwoner van een gemeente. U heeft stemrecht in de gemeente waar u geregistreerd bent op de dag van de kandidaatstelling. Dat is 44 dagen voor de verkiezingen.  

  • Er is een extra voorwaarde voor buitenlandse inwoners (van buiten de EU). Zij moeten minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond 

  • Het kiesrecht geldt niet voor medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten. Dit geldt ook voor hun gezinnen. Een uitzondering is er voor medewerkers of gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit hebben. Zij mogen wel stemmen.  

De Kiesraad biedt meer informatie over de voorwaarden voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen.  

Stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Houd rekening met de volgende stappen als u gaat stemmen: 

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing: 

U ontvangt thuis een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.  

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing: 

U ontvangt de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus.  

Stemmen met volmacht: 

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen.  

Wetten en regels

Grondwet, artikelen 4 en 129 

Kieswet, artikelen B 3 tot en met B 5 

Kiesbesluit, afdeling II 

Heeft u gevonden wat u zocht?