Stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Als Nederlandse staatsburger en als EU-burger mag u stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tenminste als u aan de voorwaarden voldoet. Dit geldt ook voor burgers uit niet-EU-landen. U moet in dat geval dan wel minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond. De gemeenteraadsverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats.

Laatst gecontroleerd op 9 september 2022

Read this information in English

Voorwaarden stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn een aantal voorwaarden voor het stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen:

  • U moet 18 jaar of ouder zijn.
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan iemand uitgesloten worden van het kiesrecht. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn.
  • U bent inwoner van een gemeente.
    U heeft stemrecht in de gemeente waar u geregistreerd bent op de dag van de kandidaatstelling. Dat is 44 dagen voor de verkiezingen.
  • Er is een extra voorwaarde voor burgers uit landen van buiten de Europese Unie (EU). U moet minimaal 5 jaar voor de verkiezing rechtmatig in Nederland hebben gewoond.
  • Het kiesrecht geldt niet voor medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten. Dit geldt ook voor hun gezinnen. Een uitzondering is er voor medewerkers of gezinsleden die de Nederlandse nationaliteit hebben. Zij mogen wel stemmen.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan op de website van de Kiesraad.

Stappen bij stemmen gemeenteraadsverkiezingen

Houd rekening met de volgende stappen als u gaat stemmen: 

  • Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing ontvangt u thuis een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.  
  • Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing ontvangt u de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus.  

Stemmen met volmacht

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Wetten en regels

Grondwet, artikelen 4 en 129 

Kieswet, artikelen B 3 tot en met B 5 

Kiesbesluit, afdeling II 

Heeft u gevonden wat u zocht?