Subsidie voor een monumentaal woonhuis aanvragen

Is uw woning een rijksmonument? Dan kunt u subsidie krijgen voor het onderhoud van uw woning. Dit is de woonhuissubsidie. Met het geld kunt u bijvoorbeeld kapotte dakpannen vervangen.

Rijksmonument opzoeken in Rijksmonumentenregister

Wilt u weten of uw woning een rijksmonument is? Dan kunt kijken of uw woning in het Rijksmonumentenregister staat. In het Rijksmonumentenregister staan gegevens van alle rijksmonumenten van Nederland. 

Voorwaarden woonhuissubsidie

Voorbeelden van voorwaarden voor de woonhuissubsidie zijn: 

  • Uw rijksmonument heeft een woonfunctie. Dit is waarvoor een bepaald gebouw gebruikt moet worden. 
  • U bent zelf de eigenaar van de woning. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is verantwoordelijk voor de subsidie. Alle voorwaarden voor de woonhuissubsidie vindt u bij de RCE.

Subsidie aanvragen

U vraagt de woonhuissubsidie aan bij de RCE.

Wetten en regels

Erfgoedwet, artikel 7.3

Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten